Büyümenin kaynakları, kalkınmanın planlanması

Erinç Yeldan

24 Temmuz 2019

İktisadi büyümenin kaynakları ve sür­dürülebilirliği soruları iktisat biliminin açıklanması en zor ve hatta mistik sırları arasında.

İktisadi büyümenin kaynakları ve sür­dürülebilirliği soruları iktisat biliminin açıklanması en zor ve hatta mistik sırları arasında.
Ana akım (neoklasik) geleneğe bağlı iktisatçılar büyümenin “arz yönünden” kay­naklarını kabaca sermaye, emek ve tekno­loji/kurumsal gelişme ile açıklama çabası içindeler. Ancak ne var ki, büyümeyi “arz yönünden”, yani milli geliri “üretim” süreci içinde açıklamaya dönük çabalar, büyüme hızının hemen hemen tüm ekonomilerde neden bu denli oynak ve inişli çıkışlı oldu­ğu konusunu algılamakta yetersiz kalmak­ta. Gerçekten de gelişmiş/azgelişmiş tüm ekonomilerde büyüme hızlarının yıldan yıla gösterdiği oynaklığın neden kaynaklandı­ğı; iş çevrimlerinin neden bu denli keskin düşme-ivmelenme ile betimlendiği soruları “arz-yönlü” iktisat düşüngüsünün içinden çıkamadığı gözlemleri arasında.
Bu gerçek karşısında almaşık açıkla­malar, milli gelirdeki değişimleri “talep unsurlarına” dayandırmakta. Keynesgil, heterodoks ve Marxgil iktisadi düşüngülere day...
Devamını okumak için tıklayın

Cumhuriyet - Cumhuriyet gazetesi köşe yazarları - Erinç Yeldan - Erinç Yeldan'ın son yazısı - Erinç Yeldan'ın son köşe yazısı - Erinç Yeldan'ın yazıları - Erinç Yeldan'ın bugünkü yazısı - Erinç Yeldan'ın bugünkü köşe yazısı - Erinç Yeldan'ın dünkü köşe yazısı - Erinç Yeldan'ın köşe yazısı - Erinç Yeldan'ın dünkü yazısı - Erinç Yeldan'ın tüm köşe yazıları - Erinç Yeldan'ın tüm yazıları - Erinç Yeldan yazıları

Cumhuriyet - Erinç Yeldan Son Köşe Yazıları: