Arjantin dersleri: Mali bağımlılık ve ilk günahlar

Erinç Yeldan

18 Eylül 2019

Geçen haftaki yazımda Türkiye ve Arjantin’in uzun dönemli sanayileşme modellerinin ve birikim tercihlerinin yansıması olarak tipik birer Latin Amerika ekonomisi izlenimi yaratmakta olduğunu ve her iki ülkenin de birbirinden alabileceği önemli dersler bulunduğunu vurgulamış idim. Bu hafta bu konuyu sürdürmeyi ve her iki ülke için de geçerli olabilecek önemli ilk günahların tarihçelerini anımsatmayı düşündüm.

Geçen haftaki yazımda Türkiye ve Arjantin’in uzun dönemli sanayileşme modellerinin ve birikim tercihlerinin yansıması olarak tipik birer Latin Amerika ekonomisi izlenimi yaratmakta olduğunu ve her iki ülkenin de birbirinden alabileceği önemli dersler bulunduğunu vurgulamış idim. Bu hafta bu konuyu sürdürmeyi ve her iki ülke için de geçerli olabilecek önemli ilk günahların tarihçelerini anımsatmayı düşündüm.
Anımsayacağımız üzere her iki ülke de 1990 sonrasında neoliberal serbestleştirme politikalarına hız vermiş ve her ikisi de 2000’li yıllara şiddetli bir iktisadi ve toplumsal kriz ile girmek zorunda kalmıştı. Her iki ülke de dünyanın en borçlu ekonomilerine sahiptir ve gerek kamu sektörleri, gerekse tüm ulusal ekonomik faaliyetleri yüksek faiz yükü altında ezilmektedir. Bunun ötesinde, özellikle Türkiye, yüksek oranlı cari işlemler açığı (dış açık) yaşamakta ve dış borçlanmaya dayalı bir büyüme modelini sürdürme çabası vermektedir. Nitekim, Türkiye için “sanayi yapısının aşırı...
Devamını okumak için tıklayın

Cumhuriyet - Cumhuriyet gazetesi köşe yazarları - Erinç Yeldan - Erinç Yeldan'ın son yazısı - Erinç Yeldan'ın son köşe yazısı - Erinç Yeldan'ın yazıları - Erinç Yeldan'ın bugünkü yazısı - Erinç Yeldan'ın bugünkü köşe yazısı - Erinç Yeldan'ın dünkü köşe yazısı - Erinç Yeldan'ın köşe yazısı - Erinç Yeldan'ın dünkü yazısı - Erinç Yeldan'ın tüm köşe yazıları - Erinç Yeldan'ın tüm yazıları - Erinç Yeldan yazıları

Cumhuriyet - Erinç Yeldan Son Köşe Yazıları: