Demokrat ve uygar bir burjuva

Emre Kongar

22 Ocak 2016

Burjuvazi, çağdaş insanlık tarihinin ilk devrimci sınıfını oluşturur:

Burjuvazi, çağdaş insanlık tarihinin ilk devrimci sınıfını oluşturur:

Din-tarım devletine ve onun temelini oluşturan toprak ağalığına son vermiştir.

Üstelik orada da durmamış, kendi gelişmesine koşut biçimde zorunlu olarak yarattığı işçi sınıfı ile demokrasinin de önünü açmıştır.

Aslında demokrasi, burjuvazinin toprak ağalarına karşı mücadelesi ile değil, işçilerin burjuvaziye karşı olan savaşımı ile kurulmuştur.

İşçi sınıfının ortaya çıkışı Marksizmi üretmiş, Marx’ın haber verdiği çelişkilerle dolu dünyayı ise işçilerden önce burjuvazi idrak etmiş ve bu çelişkileri hafifletmek için kendine çekidüzen vermeye koyulmuştur.

Demokrasi ve insan hakları, teknolojik ilerlemeler sonunda ortaya çıkan bütün bu sınıfsal mücadeleler sırasındaki kanlı olaylar ve siyasal devrimlerle gelişmiştir.

Bu gelişmede, çöken bir rejimin altında kalarak tümüyle yok olmamak için, elindeki sermayenin sömürüsünü kabul edilebilir sınırlara çekmeye razı olan “akıl...
Devamını okumak için tıklayın

Cumhuriyet - Cumhuriyet gazetesi köşe yazarları - Emre Kongar - Emre Kongar'ın son yazısı - Emre Kongar'ın son köşe yazısı - Emre Kongar'ın yazıları - Emre Kongar'ın bugünkü yazısı - Emre Kongar'ın bugünkü köşe yazısı - Emre Kongar'ın dünkü köşe yazısı - Emre Kongar'ın köşe yazısı - Emre Kongar'ın dünkü yazısı - Emre Kongar'ın tüm köşe yazıları - Emre Kongar'ın tüm yazıları - Emre Kongar yazıları

Cumhuriyet - Emre Kongar Son Köşe Yazıları: