Kemalist Devrim’in temel amacı bağımsızlıktır

Yıldırım Koç

9 Aralık 2019

Türkiye demokratik devriminin gerek Ulusal Kurtuluş Savaşı, gerek 1923-1938 dönemindeki evriminde belirleyici amaç, bağımsız bir ulus-devletin korunması ve güçlendirilmesi, ulusun bireylerinin çağdışı etkilerden kurtarılması ve özgürleştirilmesi, bir milletin yaratılmasıydı.

Türkiye demokratik devriminin gerek Ulusal Kurtuluş Savaşı, gerek 1923-1938 dönemindeki evriminde belirleyici amaç, bağımsız bir ulus-devletin korunması ve güçlendirilmesi, ulusun bireylerinin çağdışı etkilerden kurtarılması ve özgürleştirilmesi, bir milletin yaratılmasıydı.

Bu amaca ulaşmada peşinen tercih edilen bir ekonomik/siyasal/toplumsal model de yoktu.

Mustafa Kemal Paşa, kapitalizmin gelişmesinin önündeki engelleri kaldırmak isteyen burjuvazinin bir temsilcisi değil, bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti kurmak için gerektiğinde kapitalizmden ve burjuvaziden de yararlanmayı kabul eden bir önderdi.

KARŞILAŞILAN KISITLAR

Kemalist Devrim’in temel amacı, bağımsız ve çağdaş bir devletin kurulması ve yaşatılmasıydı. Bu doğrultuda atılan adımlar ancak o günün koşullarında değerlendirilebilir.

Sovyet Rusya 1921 yılı Mart ayında İngiltere ile imzaladığı antlaşma ve uygulamaya soktuğu Yeni Ekonomik Politika (NEP) ile yeni bir döneme giriyordu; planlı...
Devamını okumak için tıklayın

Aydınlık - Aydınlık gazetesi köşe yazarları - Yıldırım Koç - Yıldırım Koç'un son yazısı - Yıldırım Koç'un son köşe yazısı - Yıldırım Koç'un yazıları - Yıldırım Koç'un bugünkü yazısı - Yıldırım Koç'un bugünkü köşe yazısı - Yıldırım Koç'un dünkü köşe yazısı - Yıldırım Koç'un köşe yazısı - Yıldırım Koç'un dünkü yazısı - Yıldırım Koç'un tüm köşe yazıları - Yıldırım Koç'un tüm yazıları - Yıldırım Koç yazıları

Aydınlık - Yıldırım Koç Son Köşe Yazıları: