Kemalist Devrim'in önder kadrolarının sınıfsal niteliği

Yıldırım Koç

3 Aralık 2019

Kemalist Devrim’in niteliğine ilişkin kanımca yanlış değerlendirmelerin önemli nedenlerinden biri, asker ve sivil devlet memurlarının sınıfsal konumunun yanlış belirlenmesidir. Halbuki Marx ve Engels’de bu konu son derece açık bir biçimde ele alınmaktadır.

Kemalist Devrim’in niteliğine ilişkin kanımca yanlış değerlendirmelerin önemli nedenlerinden biri, asker ve sivil devlet memurlarının sınıfsal konumunun yanlış belirlenmesidir. Halbuki Marx ve Engels’de bu konu son derece açık bir biçimde ele alınmaktadır.

ENGELS’İN ‘İŞÇİ SINIFI’ TANIMI

F.Engels, Komünist Manifesto’nun 1888 yılındaki İngilizce baskısına yazdığı önsözde, burjuvaziyi ve proletaryayı şöyle tanımlıyordu: "Burjuvazi ile kastedilen, toplumsal üretim araçlarının sahipleri ve ücretli emeğin işverenleri olan çağdaş kapitalistler sınıfıdır. Proletarya ise, kendi üretim araçları olmayan ve yaşayabilmek için işgüçlerini satmak durumunda kalan çağdaş ücretli işçiler sınıfı."

Bağlı bulunduğu hukuki statü ne olursa olsun, üretken bir faaliyette bulunsun/bulunmasın veya emek-değer kuramına göre değer üretsin/üretmesin, Engels’e göre, geçimini işgücü satışıyla sağlayan herkes işçi sınıfındandır, proletaryadır.

Belirli itibarlı mesleklerin kapitalist dü...
Devamını okumak için tıklayın

Aydınlık - Aydınlık gazetesi köşe yazarları - Yıldırım Koç - Yıldırım Koç'un son yazısı - Yıldırım Koç'un son köşe yazısı - Yıldırım Koç'un yazıları - Yıldırım Koç'un bugünkü yazısı - Yıldırım Koç'un bugünkü köşe yazısı - Yıldırım Koç'un dünkü köşe yazısı - Yıldırım Koç'un köşe yazısı - Yıldırım Koç'un dünkü yazısı - Yıldırım Koç'un tüm köşe yazıları - Yıldırım Koç'un tüm yazıları - Yıldırım Koç yazıları

Aydınlık - Yıldırım Koç Son Köşe Yazıları: