Tepkisellik tezi

Yavuz Alogan

19 Eylül 2020

Gericiliğin Retoriği (İletişim 1994) adlı kitabında Albert O. Hirschman devrimlerin ve karşıdevrimlerin oluşturduğu tarihsel bağlam içinde bir “tepkisellik tezi” geliştirir.

Gericiliğin Retoriği (İletişim 1994) adlı kitabında Albert O. Hirschman devrimlerin ve karşıdevrimlerin oluşturduğu tarihsel bağlam içinde bir “tepkisellik tezi” geliştirir.

Tez, birbiriyle bağlantılı üç alt-tezden oluşur: ters etki tezi, boşunalık tezi ve tehlikeye atma tezi.

“Ters etki tezi” şudur: Devleti ele geçirenler toplumu belirli bir yönde iterler; ancak bu girişim toplumun aksi yönde hareket etmesiyle sonuçlanır. İyi niyetli bir kamu siyaseti zamanla amacına ters düşer, istenen sonucu vermez, ters etki yaratır. Özgürlük vaatleriyle başlattığınız hareket oligarşiye ya da düpedüz diktatörlüğe yol açar. Mesela halkın doğal önderleri olarak besleyip sahneye çıkardığınız insanlar çocuklara tecavüz etmekte, yarattığınız yeni hâkim sınıf halkı amansızca sömürmektedir. Toplum ters yönde hareket etmeye başlar. Kurmaya çalıştığınız rejimin yapısal rezilliğini ve sefilliğini dindarıyla, ateistiyle herkes görmüştür artık. Yükselen tepkileri bastırmak için zor kullanır,...
Devamını okumak için tıklayın

Aydınlık - Aydınlık gazetesi köşe yazarları - Yavuz Alogan - Yavuz Alogan'ın son yazısı - Yavuz Alogan'ın son köşe yazısı - Yavuz Alogan'ın yazıları - Yavuz Alogan'ın bugünkü yazısı - Yavuz Alogan'ın bugünkü köşe yazısı - Yavuz Alogan'ın dünkü köşe yazısı - Yavuz Alogan'ın köşe yazısı - Yavuz Alogan'ın dünkü yazısı - Yavuz Alogan'ın tüm köşe yazıları - Yavuz Alogan'ın tüm yazıları - Yavuz Alogan yazıları

Aydınlık - Yavuz Alogan Son Köşe Yazıları: