Vatan Şairi Namık Kemal

Yavuz Alogan

17 Nisan 2020

Önde kol kola girmiş mahkûmlar, arkada kafile olmuş aileler, Hapishane-i Kebir’den zaptiye kuşatması altında çıkarak Ayasofya Camii’ne doğru yürüdüler, tramvay caddesinden Soğukçeşme’nin önüne indiler.

Önde kol kola girmiş mahkûmlar, arkada kafile olmuş aileler, Hapishane-i Kebir’den zaptiye kuşatması altında çıkarak Ayasofya Camii’ne doğru yürüdüler, tramvay caddesinden Soğukçeşme’nin önüne indiler.

Sultan Abdülaziz vatanseverleri sürgüne gönderiyordu. İbret gazetesi kapatılmış, mahkeme hükmü olmadan Namık Kemal’in Magosa’ya, Menapirzâde Nuri ve Bereketzâde Hakkı Beyler’in Akkâ’ya, Ahmet Mithat ve Ebüzziya Tevfik Beylerin Rodos’a nef’i (sürgünü) için padişah fermanı çıkarılmıştı. 9 Nisan 1873 günü mahkûmlar Dakhaliyye vapuruyla İstanbul’dan uzaklaştırıldılar.

Mithat Cemal Kuntay, Namık Kemal biyografisinde (ALFA, 2018), yol boyunca dizilen ahalinin mahkûmlar gemiye binene kadar onları yalnızca gözleriyle takip ettiğini, ne bir tezahürat ne de nümayiş olduğunu, matbuatın ise sessizliğe gömüldüğünü yazar.

Aylar sonra Namık Kemal, Hadika gazetesinde N.K imzasıyla şöyle yazacaktı: “Hamiyyetli zannettiğimiz adamlar içinde, tuttuğu fikri, ihtiyar ettiği mesleği, doğ...
Devamını okumak için tıklayın

Aydınlık - Aydınlık gazetesi köşe yazarları - Yavuz Alogan - Yavuz Alogan'ın son yazısı - Yavuz Alogan'ın son köşe yazısı - Yavuz Alogan'ın yazıları - Yavuz Alogan'ın bugünkü yazısı - Yavuz Alogan'ın bugünkü köşe yazısı - Yavuz Alogan'ın dünkü köşe yazısı - Yavuz Alogan'ın köşe yazısı - Yavuz Alogan'ın dünkü yazısı - Yavuz Alogan'ın tüm köşe yazıları - Yavuz Alogan'ın tüm yazıları - Yavuz Alogan yazıları

Aydınlık - Yavuz Alogan Son Köşe Yazıları: