Özgünlüğün önkoşulu

Seyyit Nezir

31 Aralık 2020

Cemal Süreya, “Folklor Şiire Düşman” yazısının ilk cümlesinde, “Çağdaş şiir geldi kelimeye dayandı.” diyerek, başlıktaki vargısının gerekçesini sunmaktadır. Aslında Mallarmé’den beri geliştirilen bu sav, Saussure’le birlikte yalnızca şiire ilişkin bir vargı olmaktan çıkıp bütün bir dile ait ilke olarak ortaya çıkar: “Dilin anlamlı en küçük birimi sözcüktür.” Bu, maddenin parçalanamaz en küçük birimi olarak atomu görmeyi andırıyor. Gerçekten de nasıl ki atom parçalandığı aşamada madde özelliğini yitirip enerjiye dönüşüyorsa, sözcük de parçalanınca anlamlı özelliğini yitiren ses birimlerine dönüşüyor. Tam da fizikte atomun parçalanması üzerinde deneysel ve kuramsal araştırmalar yoğunlaşırken, şiirde Dadaistlerin ve Letristlerin sözcüğü parçalayarak şiiri anlamsızlığa, salt sese taşımaları bu benzeşmenin somuta yansımasıydı.  

Cemal Süreya, “Folklor Şiire Düşman” yazısının ilk cümlesinde, “Çağdaş şiir geldi kelimeye dayandı.” diyerek, başlıktaki vargısının gerekçesini sunmaktadır. Aslında Mallarmé’den beri geliştirilen bu sav, Saussure’le birlikte yalnızca şiire ilişkin bir vargı olmaktan çıkıp bütün bir dile ait ilke olarak ortaya çıkar: “Dilin anlamlı en küçük birimi sözcüktür.” Bu, maddenin parçalanamaz en küçük birimi olarak atomu görmeyi andırıyor. Gerçekten de nasıl ki atom parçalandığı aşamada madde özelliğini yitirip enerjiye dönüşüyorsa, sözcük de parçalanınca anlamlı özelliğini yitiren ses birimlerine dönüşüyor. Tam da fizikte atomun parçalanması üzerinde deneysel ve kuramsal araştırmalar yoğunlaşırken, şiirde Dadaistlerin ve Letristlerin sözcüğü parçalayarak şiiri anlamsızlığa, salt sese taşımaları bu benzeşmenin somuta yansımasıydı.  

 SÖZCÜKLERİN SAKLADIĞI

Cemal Süreya, konuyu dilbilimsel düzlemden kendi şiir alanına çekmekle konuyu genelden somuta taşımış olur. Bu, dilbilimsel ilkeyi et...
Devamını okumak için tıklayın

Aydınlık - Aydınlık gazetesi köşe yazarları - Seyyit Nezir - Seyyit Nezir'in son yazısı - Seyyit Nezir'in son köşe yazısı - Seyyit Nezir'in yazıları - Seyyit Nezir'in bugünkü yazısı - Seyyit Nezir'in bugünkü köşe yazısı - Seyyit Nezir'in dünkü köşe yazısı - Seyyit Nezir'in köşe yazısı - Seyyit Nezir'in dünkü yazısı - Seyyit Nezir'in tüm köşe yazıları - Seyyit Nezir'in tüm yazıları - Seyyit Nezir yazıları