Divan’a gelen şiirler

Seyyit Nezir

20 Ocak 2020

Behçet Necatigil, modern şiirimizin en yenilikçi olduğu kadar, gelenekle köklü bağlarını hiç koparmamış şairidir. Bu belki de yapısı gereği her türlü biçimciliği içselleştirmiş olan divan şiirinin modern biçimciliği körükleyici yetiye sahip oluşundan geliyordu. Gerçekten de hem söz sanatları hem sesin şiirdeki iktidarı divan geleneğinde biçimin baskın oluşuna yol açar. Ne ki anlamın hiç de yedekte kalmadığı, dahası biçimi çözdüğünüz zaman kabuğun altında saklı inci gibi göz alıcı bir derinlik yüklendiği, biçimle kaynaştığı dizeler hiç de az değildir. Unutulmaz beyitlere adını koymuş, divandan moderne kapı aralamış Şeyh Galip’in şu dizeleri güçlü örneklerdendir:

Behçet Necatigil, modern şiirimizin en yenilikçi olduğu kadar, gelenekle köklü bağlarını hiç koparmamış şairidir. Bu belki de yapısı gereği her türlü biçimciliği içselleştirmiş olan divan şiirinin modern biçimciliği körükleyici yetiye sahip oluşundan geliyordu. Gerçekten de hem söz sanatları hem sesin şiirdeki iktidarı divan geleneğinde biçimin baskın oluşuna yol açar. Ne ki anlamın hiç de yedekte kalmadığı, dahası biçimi çözdüğünüz zaman kabuğun altında saklı inci gibi göz alıcı bir derinlik yüklendiği, biçimle kaynaştığı dizeler hiç de az değildir. Unutulmaz beyitlere adını koymuş, divandan moderne kapı aralamış Şeyh Galip’in şu dizeleri güçlü örneklerdendir:

İkrârımıza ser veririz ahde kavîyiz

Biz şâh-ı velâyet kuluyuz hem Alevîyiz

Beyitteki ses zenginliği ve tekrarlar, anlamın gücünü pekiştiriyor, içeriği daha bir vurguluyor: Şair dizeleriyle bizi toplumdaki inanç farklılıklarına gönderirken, son tartışmaların içine bütün tarihi boca ediyor.

ANLAMC...
Devamını okumak için tıklayın

Aydınlık - Aydınlık gazetesi köşe yazarları - Seyyit Nezir - Seyyit Nezir'in son yazısı - Seyyit Nezir'in son köşe yazısı - Seyyit Nezir'in yazıları - Seyyit Nezir'in bugünkü yazısı - Seyyit Nezir'in bugünkü köşe yazısı - Seyyit Nezir'in dünkü köşe yazısı - Seyyit Nezir'in köşe yazısı - Seyyit Nezir'in dünkü yazısı - Seyyit Nezir'in tüm köşe yazıları - Seyyit Nezir'in tüm yazıları - Seyyit Nezir yazıları