Eğitim ve kolektif özgüven

Semih Koray

9 Temmuz 2019

Eğitimin ürünü yetişmiş insangücüdür.

Eğitimin ürünü yetişmiş insangücüdür.

Bir ülkenin en önemli zenginlik kaynağını oluşturan insangücünün iki bileşeni vardır. Biri, düzeyi uygun bilgi ve beceri donanımıyla yükselen "işgücü" niteliği; diğeri ise, ülkenin geleceğinin birlikte inşasına katkıda bulunan "yurttaşlık bilinci"dir.

EN ÖNEMLİ ULUSAL KAMU DEĞERİ

İnsan, kapitalist piyasalar nezdinde yalnızca "işgücü"nden ibarettir.

Eğitimin işlevi de, bu çerçevede uygun "bilgi ve beceri donanımı"na indirgenir. "Yurttaşlık bilinci", eğitim kişisel bir yatırım olarak görüldüğü için, bu yatırımın sağladığı bireysel hakların korunmasıyla sınırlı kalır.

"Eğitim ekonomisi", piyasa güçleri tarafından yönlendirilirken, "yurttaşlık hakları", bu piyasanın düzgün işlemesini sağlayan bir etkene dönüşür. Oysa yetişmiş insangücü, bir ülkenin en önemli "ulusal kamu değeri"dir. Bu kamu değerini bir gizilgüç olmaktan çıkarıp, toplumsal ilerlemenin itici gücü haline getirmek, ancak "yurttaşlık bilincini", eğiti...
Devamını okumak için tıklayın

Aydınlık - Aydınlık gazetesi köşe yazarları - Semih Koray - Semih Koray'ın son yazısı - Semih Koray'ın son köşe yazısı - Semih Koray'ın yazıları - Semih Koray'ın bugünkü yazısı - Semih Koray'ın bugünkü köşe yazısı - Semih Koray'ın dünkü köşe yazısı - Semih Koray'ın köşe yazısı - Semih Koray'ın dünkü yazısı - Semih Koray'ın tüm köşe yazıları - Semih Koray'ın tüm yazıları - Semih Koray yazıları

Aydınlık - Semih Koray Son Köşe Yazıları: