Demokrasi, bilim ve toplum

Semih Koray

28 Mayıs 2019

Bilimde seçim olmaz. Doğrunun ölçütü pratikle sınamadır. Bilimde doğrular seçimle belirlenseydi, bırakalım toplumbilimi, doğa bilimlerindeki yasaların ezici çoğunluğunun akıbeti de herhalde pek parlak olmazdı. Toplumsal varoluş, nesnel gerçekliğin bir parçasıdır. Onun için toplumsal gelişme, bilimin konuları arasında yer alır. Toplumsal olarak neyin ileri, neyin geri olduğunun nesnel bir ölçütü vardır.

Bilimde seçim olmaz. Doğrunun ölçütü pratikle sınamadır. Bilimde doğrular seçimle belirlenseydi, bırakalım toplumbilimi, doğa bilimlerindeki yasaların ezici çoğunluğunun akıbeti de herhalde pek parlak olmazdı. Toplumsal varoluş, nesnel gerçekliğin bir parçasıdır. Onun için toplumsal gelişme, bilimin konuları arasında yer alır. Toplumsal olarak neyin ileri, neyin geri olduğunun nesnel bir ölçütü vardır.

SOKRATES, COMTE VE BUGÜN

Demokrasi kavramının ortaya çıkışından bu yana, yöneten-yönetilen ilişkisinde "bilgi" ile "genel oy hakkı" arasındaki çatışma gündemdeki yerini koruyagelmiştir. Sokrates, köleci toplumun yurttaşları arasında oy hakkını "bilgelik ölçütü"ne bağlamış; Auguste Comte ise, "toplumsal fizik" olarak adlandırdığı "toplumsal düzenin işleyiş kurallarının bilgi"sine sahip olmayı yönetmenin önkoşulu haline getirmeyi savunmuştur. Sokrates’le Comte’u birleştiren, her ikisinin de yeni bir toplumsal düzeni değil, mevcut düzenin sağlamlaştırılmasını amaçlamalarıd...
Devamını okumak için tıklayın

Aydınlık - Aydınlık gazetesi köşe yazarları - Semih Koray - Semih Koray'ın son yazısı - Semih Koray'ın son köşe yazısı - Semih Koray'ın yazıları - Semih Koray'ın bugünkü yazısı - Semih Koray'ın bugünkü köşe yazısı - Semih Koray'ın dünkü köşe yazısı - Semih Koray'ın köşe yazısı - Semih Koray'ın dünkü yazısı - Semih Koray'ın tüm köşe yazıları - Semih Koray'ın tüm yazıları - Semih Koray yazıları

Aydınlık - Semih Koray Son Köşe Yazıları: