Kuşak-Yol Girişimi

Semih Koray

26 Kasım 2019

Kuşak-Yol Girişimi’nin esin kaynağı, tarihte hem ticaret ve refaha, hem de uygarlıklar arasında kültürel etkileşime önemli katkılarda bulunmuş olan “İpek Yolu”dur. Öte yandan bu girişim, neoliberal uluslararası düzenin işlerliğini yitirmiş olduğu günümüzde, Gelişen Dünya’da karşılıklı yarar temelinde yeni türden bir küresel işbirliğinin esaslarının tasarımlanıp uygulamaya konacağı bir toplumsal-ekonomik deney niteliğini taşımaktadır.

Kuşak-Yol Girişimi’nin esin kaynağı, tarihte hem ticaret ve refaha, hem de uygarlıklar arasında kültürel etkileşime önemli katkılarda bulunmuş olan “İpek Yolu”dur. Öte yandan bu girişim, neoliberal uluslararası düzenin işlerliğini yitirmiş olduğu günümüzde, Gelişen Dünya’da karşılıklı yarar temelinde yeni türden bir küresel işbirliğinin esaslarının tasarımlanıp uygulamaya konacağı bir toplumsal-ekonomik deney niteliğini taşımaktadır.

Avrasya tarihi, uzun ömürlü, merkezî ve büyük imparatorlukların tarihidir. Avrasya kültürünün kamucu ve paylaşımcı öğeleri, bu tarihsel geçmişin bugüne olan mirasını yansıtmaktadır. Bugün söz konusu olan, bu ortak mirasın milli devletler eliyle yeniden canlandırılarak çağdaş bir içeriğe kavuşturulmasıdır. Bu açıdan başarının anahtarı, Kuşak-Yol’un milli devletleri esas alan yenilikçi bir girişim olarak kurgulanmasında yatmaktadır.

BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN İŞBİRLİĞİ

Kuşak-Yol, ülkeler arasında ekonomik refaha ve kültürel gönence katk...
Devamını okumak için tıklayın

Aydınlık - Aydınlık gazetesi köşe yazarları - Semih Koray - Semih Koray'ın son yazısı - Semih Koray'ın son köşe yazısı - Semih Koray'ın yazıları - Semih Koray'ın bugünkü yazısı - Semih Koray'ın bugünkü köşe yazısı - Semih Koray'ın dünkü köşe yazısı - Semih Koray'ın köşe yazısı - Semih Koray'ın dünkü yazısı - Semih Koray'ın tüm köşe yazıları - Semih Koray'ın tüm yazıları - Semih Koray yazıları

Aydınlık - Semih Koray Son Köşe Yazıları: