Resimde toplumsal gerçekçilik ve Cemil Altaylı: Toprağın isyanı

Mehmet Ulusoy

3 Nisan 2019

Türk resminin özellikle 1920'lerden günümüze gelişim serüvenine baktığımızda, ulusal ve toplumsal sorunlara ilginin artması ile figür ağırlıklı resme yönelim arasında bir koşutluğun olduğunu görürüz. Başka deyişle, sanat ve edebiyatta, ulusal ve toplumsal mücadelenin yükselmesine bağlı olarak, insanın çok boyutlu gerçekliğini, toplumsal sorunları, bireyin toplumla, doğayla ve kendiyle olan çatışmalı ilişkilerini ve uyum arayışlarını daha derinlemesine betimleme eğilimi de öne çıkmıştır. Bu yapılırken Modernizmin bazı üslup/biçem yeniliklerinden ve tekniklerinden yararlanıldığı söylenebilir.

Türk resminin özellikle 1920'lerden günümüze gelişim serüvenine baktığımızda, ulusal ve toplumsal sorunlara ilginin artması ile figür ağırlıklı resme yönelim arasında bir koşutluğun olduğunu görürüz. Başka deyişle, sanat ve edebiyatta, ulusal ve toplumsal mücadelenin yükselmesine bağlı olarak, insanın çok boyutlu gerçekliğini, toplumsal sorunları, bireyin toplumla, doğayla ve kendiyle olan çatışmalı ilişkilerini ve uyum arayışlarını daha derinlemesine betimleme eğilimi de öne çıkmıştır. Bu yapılırken Modernizmin bazı üslup/biçem yeniliklerinden ve tekniklerinden yararlanıldığı söylenebilir.

Sözkonusu koşutluğa, çoğu sanatçının, sosyalist/toplumcu ideolojik ve kültürel yaklaşımıyla bağlantılı tercihinden kaynaklanan, daha istikraralı ve sanat akımlarındaki dönemsel ya da moda “yenilik”lerden, değişimlerden daha az etkilenen tavrını da ayrıca eklemek gerekir. 20. yüzyılın hem büyük toplumsal devrimci değişimleri, hem de bilimsel sosyalizmin baskın dönüştürücü ve yeniden kurucu...
Devamını okumak için tıklayın

Aydınlık - Aydınlık gazetesi köşe yazarları - Mehmet Ulusoy - Mehmet Ulusoy'un son yazısı - Mehmet Ulusoy'un son köşe yazısı - Mehmet Ulusoy'un yazıları - Mehmet Ulusoy'un bugünkü yazısı - Mehmet Ulusoy'un bugünkü köşe yazısı - Mehmet Ulusoy'un dünkü köşe yazısı - Mehmet Ulusoy'un köşe yazısı - Mehmet Ulusoy'un dünkü yazısı - Mehmet Ulusoy'un tüm köşe yazıları - Mehmet Ulusoy'un tüm yazıları - Mehmet Ulusoy yazıları

Aydınlık - Mehmet Ulusoy Son Köşe Yazıları: