Yaşayan Bedri Rahmi

Kaya Özsezgin

27 Aralık 2015

Resim sanatımızın yakın döneminde Bedri Rahmi’nin temsil ettiği kimlik, birçok bakımdan çağdaşlarını aşan boyutlar taşır. Sanata dar bir açıdan değil, kültür boyutları içinde çok yönlü bir etkinlik gözüyle yaklaşmış olması, onu, yalnızca ressamlık düzeyinde değerlendirmenin eksik olacağı gerçeğine götürür bizi. Öte yandan görsel kültürün yanı sıra sözel kültüre, özellikle de şiire yakın durmasından kaynaklanan tavrı, Bedri Rahmi’nin sanatına bir ayrıcalık katmıştır da diyebiliriz. Durum böyle olunca, her döneminde ürettiği işlerin gerek teknik gerek estetik açıdan arayışın ötesine geçtiğini söylemek mümkün. Kısa bir süre önce de Kibele’de düzenlenen sergideki mektuplaşma örneklerinde, çizerek düşünen, düşündükçe çizen ve böylece görsellik düzeyine beyinsel katkısını alabildiğine açığa vuran örnekler görmüş ve Bedri Rahmi’nin salt kendi kabuğuna kapanarak resim yapan sanatçı imajının ötesinde, çağından, ülkesinden sorumlu bir kültür adamı portresi çizdiğine somut örnekler üzerinden t

Resim sanatımızın yakın döneminde Bedri Rahmi’nin temsil ettiği kimlik, birçok bakımdan çağdaşlarını aşan boyutlar taşır. Sanata dar bir açıdan değil, kültür boyutları içinde çok yönlü bir etkinlik gözüyle yaklaşmış olması, onu, yalnızca ressamlık düzeyinde değerlendirmenin eksik olacağı gerçeğine götürür bizi. Öte yandan görsel kültürün yanı sıra sözel kültüre, özellikle de şiire yakın durmasından kaynaklanan tavrı, Bedri Rahmi’nin sanatına bir ayrıcalık katmıştır da diyebiliriz. Durum böyle olunca, her döneminde ürettiği işlerin gerek teknik gerek estetik açıdan arayışın ötesine geçtiğini söylemek mümkün. Kısa bir süre önce de Kibele’de düzenlenen sergideki mektuplaşma örneklerinde, çizerek düşünen, düşündükçe çizen ve böylece görsellik düzeyine beyinsel katkısını alabildiğine açığa vuran örnekler görmüş ve Bedri Rahmi’nin salt kendi kabuğuna kapanarak resim yapan sanatçı imajının ötesinde, çağından, ülkesinden sorumlu bir kültür adamı portresi çizdiğine somut örnekler üzerinden t...
Devamını okumak için tıklayın