Ali Ferşadoğlu Dünkü Yazısı

Müslüman, İslâmın temel kavramlarını bilmezse!
Müslümanların temel problemi: İlerleme, terakki, kalkınma, huzur ve mutluluğun kaynağı Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’nin Hürriyet/ meşrûtiyet/ meşveret gibi İslâmî mefhumlar...

Bin yalan, bin “E” (emülgatör) katkılı siyaset!
Adamın biri müthiş mide sancıları çeker, doktora gider:“Sabah ve öğlen ne yedin?” “Bakmadım ki, önüme ne koydularsa yedim!” “Al sana göz merhemi; her iki gözüne, i...

Meslek ve meşrebe sadâkat
Gazneli Mahmud, bir gün, emirlerini dinleme derecelerini anlamak için vezirlerini imtihandan geçirir. Elindeki değeri biçilmez mücevheri vezirlerine gösterdi ve değerini ...

Kur’ân mı, tefsir mi?
Kimi zaman, kimi sapkın zihniyetliler, “Kur’ân mı, Risale-i Nur mu?” şeklinde sordukları soru cerbezedir. Ve aslında Kur’ân’ı bilmemek veya hakikatini saptırmaktır. Bir s...

Ehl-i taklit misiniz, ehl-i tahkik misiniz?
Taklit, araştırmaksızın büyük, muteber veya itimat edilen kişilere uymak şeklinde de tarif edilebilir.Ehl-i tahkik ise, gerçeği araştıran ve delilleriyle bilen, ta...

Sosyalleşmede iknacı mısınız?
Sosyal uyum davranışlarımız temelde uyma, ikna, itaat, özdeşleşme, benimseme olarak üç şekilde belirdiğini belirtmiştik…İkna: Aklın alacağı tarzda anlatma ve kabul...

Sosyal uyum davranışlar
Davranışlarımızın temel saikı, düşünce, duygu, inanç/imandır. Ancak, dış faktörlerin, çevrenin de önemli bir payı var. Lâkin, esas tayin edici faktör iç âlemimiz, düşünce...

Cemaat insanları sosyalleştirir
Bediüzzaman’ın kullandığı “hayat-ı içtimâiye” tabirinin günümüz dilindeki karşılığı “sosyal hayat”tır. Sosyal hayat, toplum hayatı demektir. Ona göre, “İnsanın fıtratı me...

Değil zulmetmek, zulmedenlere meyletmeyin!
Hepimiz ve herkes için şu gerçeği ortaya koymak durumundayız:Haksızlık yapanları ikaz etmek ve doğruları ortaya koymazsak, meali şöyle olan âyete masadak olmaktan ...

Türkiye hangi devri yaşıyor?
İnsanlığın geçirdiği sosyolojik, yani, vahşet, bedeviyet; memlükiyet/kölelik, esaret, sanayi devrimiyle gelen ecirlik/ücretlilik ve son devri malikiyet, serbestiyet, hürr...

“Soracak başka sual mi yok Tahiri!”
Yaz; rehavet, gezme, eğlenme dönemi. Karşımızda müthiş yangınlar varken itfaiyeci börek-çörekleri yiyerek gezmelere çıkabilir mi?Bediüzzaman durmamacasına Risale y...

Adalet ve demokrasi istemiyor muyuz?
Pek çoğumuz söze, “Bu millet, bu ülke ancak hak ve hürriyetlerin ihyası, adalet, meşveret, demokrasi, şeffaflık ve sorgulamaya dayalı bir yönetim modeliyle kurtulur!” diy...

Dini siyasete alet edenlere bir şey demeyecek misiniz?
Tilki ormanda gezinirken kızarmış bir tavuğun ağaçta asılı olduğunu görür. Yemek için yaklaşır, bir de bakar ki, bubi tuzağı var altında. Karşısına geçip oturmuş, bekliyo...

“Dünyadaki Cennete girmek ister misiniz?”
“Sevgili kızım, oğlum, gelinim, damadım! Şu hususları da nazara almalısınız:- İmtihan, hizmet olan yerde, özellikle ailede problemlerin çıkar. Peygamberimizin (asm...

“Sevgili kızım, oğlum, gelinim, damadım!..”
Bir kardeşimiz çocukları, gelin ve damadının damarlarına dokunmadan aile hayatı ile ilgili nasihat ettiğini; yazılı mesaj olarak da gönderdiğini anlattı. Yayınlayalım tal...

“Cidal berdevam, harb ise seccaldir” ne demektir?
Geçenlerde sosyal medyada Risale-i Nur’dan şu pasajı paylaşmıştık:“Zannolunmasın, istibdat galebe ettiği zaman tamamen hükmünü icrâ etmiş, meşrûtiyet mağlûp olduğu...

Meşveret’in “Şer’i ve haklı şûrâ”ya dayanıp-dayanmadığına ki...
Bediüzzaman, “Bu zaman, ehl-i hakikat için, şahsiyet ve enaniyet zamanı değil. Zaman, cemaat zamanıdır. Cemaatten çıkan bir şahs-ı manevî hükmeder ve dayanabilir” 1 derke...

Neden “dindar siyasalcılar” iktidar olmamalı?
Bediüzzaman niçin “Yüzde 60-70 tam mütedeyyin olmadıktan sonra iktidara geçmeye çalışmamalı” demiştir. (Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, s. 386)Zira, toplumun ve dev...

Fiilî siyasetten kaçmak başka, ölçü vermek başka…...
Bazıları Üstad Bediüzzaman’ın siyasetin hiçbir meselesiyle ilgilenmediğini düşünmekte veya kasten öyle lanse etmektedirler. Tam da bu noktada, “ifsat, zındıka komiteleri”...

Kendisini aradan çıkaran Bediüzzaman başkasını niye koysun k...
Risale-i Nur hareketi; “şahıs, lider odaklı” bir yapılanma değil, “cemaat, meşveret, şûrâ, şahs-ı maneviye dayalı” bir sistem, bir yapılanmadır. Risale-i Nur’u okuyanlar ...