Abdüllatif Uyan Köşe Yazısı

Her duâsı kabul olurdu...
Seyyid Fehîm hazretlerinin her duâsı kabul olurdu. Meselâ Hîzan’da biri vardı. Hiç çocuğu olmuyordu. Yakınları, kendisine; “Arvas'ta bir velînin kabri var. On...

"Seyyid Fehîm ilimde derya idi..."
Seyyid Tâhâ hazretlerinin oğlu Seyyid Ubeydullah, Seyyid Fehîm hazretleriyle, umre için birlikte yola çıktılar. Mısır’da mola verdiler. Orada bir medrese vardı. ...

"Sorarsa ne diyeceğiz?"
Seyyid Fehîm hazretlerinin koyunlarına bakan iki çobandan biri, diğerine; “Gel, şu koyunlardan birini kesip yiyelim” dedi. Öbürü îtirâz etti: “Hayır, olmaz!” “Ne...

"Tefsîrle uğraşma!"
Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretleri anlatıyor: Gençliğimde bir akşam namazını, hocam Seyyid Fehîm hazretleriyle birlikte kıldık. O, Fâtiha okuyordu. Ben içimden ...

"Bu zamanda hiç mürşit var mıdır?"
Seyyid Fehîm hazretleri, kendi üstâdı olan Seyyid Tâhâ hazretlerini çok severdi. Öyle ki, fazlası mümkün değildi. Her edindiği şeyi ondan bilirdi. Bir gün hocası...

“Gâliba bu iş bitti!..”
Abdülhakîm-i Arvâsî (rahmetullahi aleyh) hazretleri anlatıyor: Üstâdım Seyyid Fehîm hazretleri, bir gece sohbet etmişti. Çok hoşuma gitti. Hiç böyle sohbet dinle...

"Dön de bak şu kadına!.."
Seyyid Fehîm hazretlerinin bir talebesi anlatıyor: Bir gün çıktım köyümden. Arvas'a gidiyordum. İki köy arasında bir dere vardı. Herkes o dereden geçip giderd...

Ermeni papazın oğlu...
Seyyid Fehîm hazretleri, abdest almak için çeşmeye gitmişti. O esnâda bir (genç) geldi. Seyyid Fehîm, bir baktı ona. Gencin hâli değişti birden. Gayriihtiyârî...

"Bir an önce göreyim!.."
Abdülvehhâb adında biri anlatıyor: Medrese tahsîlini bitirdim. Daha ilerisini kimden okuyabilirdim? Sorup soruşturdum. “Bitlis'te Abdülcelîl Efendi varmış. ...

"Bir yolcumuz geliyor…"
Seyyid Fehîm hazretleri, Arvas'tan Van'a gelmişti. Mevsim yaz olup, çok sıcaktı. İnsanlar bunalıyordu sıcaktan. O ara bir genç, kar getirdi dağdan. Ve arz ett...

"Kalk, uyandır herkesi!.."
Seyyid Fehîm hazretleri, birkaç sevdiğiyle her sene Müks'ten Van'a gelir ve kendisini çok seven Ahmed Bey'in evinde kalırdı. Bir sene yine Van’a gittiler. Ahmed Bey ha...

''O zatı görünce çok sevdim''
Seyyid Fehîm hazretleri zamânında, Van’da mâliye müfettişi olan Necâti Bey anlatıyor: Müks'e gittim bir sene. Kaymakam ve ilçenin bâzı mühim zevâtını da gördüm orad...

"Dur, çekme tetiği!.."
Gürpınar'da Hacı Alî adında, Seyyid Fehîm hazretlerini çok seven biri vardı. Bir gün, Van'dan çıktı. Köyüne gidiyordu. Yolda ıssız bir yere vardı. Ve bir hasm...

"Ya rüyâ görüyorum, ya hayâl!.."
Abdullah adında Arvaslı biri anlatır: Hac için Arvas'tan çıktım bir sene. Mekke'ye vardım. Ve haccımı edâ ettim. Ama o gün bütün paramı kaybettim. Geri dön...

Kurtlar kuzularla geziyordu...
Seyyid Fehîm hazretleri hayattayken herkes huzurlu idi. Vahşî hayvanlar bile yan yana gezerlerdi dağlarda. Kurtlar kuzularla geziyordu. Tilkiler de ayılarla. ...

"Siz ilimde bir bahr-i ummânsınız..."
Seyyid Fehîm efendi, üstâdını çok sever, bir an bile ayrılmak istemezdi yanından. Hep Onu düşünürdü. Ve Onu hayâl ederdi. Gâyesi, teveccühüne kavuşmaktı. Bâze...

"Sen Mutavvel'i okumalısın!"
Seyyid Fehîm hazretleri genç idi. Seyyid Tâhâ hazretlerini gördü. Görür görmez hayrân oldu. O da genç Fehîm'i sevdi ve; “Sen kâbiliyetli ve zekî bir talebesin...

"Kimin kabrini arıyorsunuz?"
Büyük velî Seyyid Fehîm Arvâsî hazretlerinin, henüz çocukken hârikulâde hâlleri vardı. Biri şöyleydi meselâ: Onun bir amcazâdesi vardı. Sıbgatullah Efendi. Fa...

''Biz sizi böyle görmek istiyoruz''
Seyyid Fehîm Arvâsî hazretleri, genç iken bir bayram gününde güzel bir elbise giyip çıktı evden. Kendi de çok güzeldi zâten! Şeyhû adında ihtiyâr biri vardı. Onu...

"Anam babam sana fedâ olsun!"
Berâ bin Âzib hazretleri anlatır: Resûlullah Efendimiz, (umre) yapmak için bin dört yüz sahâbîyle Mekke'ye gitti. Ama müşrikler mâni oldular. Onları Mekke'ye sok...