:16608
Sapıkları ne yapacağız?
Asrın liderimiz büyük bi sıkıntısını dile getirdi, “bu siyasi sapıkları ne yapacağız?” diye sordu. * Diyanet işleri başkanlığı’nın resmi internet sitesinde...

:5958
Senin için “Aptal” dedirtmeyiz…
“Cemaat bizi aldattı…”“Savcılar bizi aldattı…”“Esad bizi aldattı…”“Apo bizi aldattı…”“PKK bizi aldattı…”“Barzani bizi aldattı…”“IŞİD bizi aldattı...

:5129
Üç aylar temizlenme mevsimidir
Dün gece Regaip kandiliydi. Bugün üç ayların başlangıcı olan recep ayının birinci günü. Rega...

:3262
Kadının bu ülkede yatacak yeri yok
Eskiden bu ülkede kadının sadece adı yoktu. Aklı vardı, sesi vardı, itirazı vardı, kendini savunma hakkı vardı, gelecekle ilgili güzel şeyler hayal etme fırsatı vardı...

:2756
Bir kerecikle bir şey olmaz!..
“Bu ülkede çocuklar istismar ediliyor”mu dediniz? Hatta çocukların cinsel s...

:2684
‘Önüne yatmak’ ile ‘altına yatmak’ arasındaki fark yasakland...
Annem gazeteci olmamı asla istemedi. Babam gibi avukat olmamı istiyordu. Ben gizli...

:1908
Mektubumuz var
Bu köşeyi takip edenler aşağıdaki duygusal metni okuyunca şaşırabilirler. Köşeyi bu gün hepimize yazılmış bir mektuba ayırdım. Tek kelimesine dokunmadım, yorum yapmad...

:1436
Nusaybin’de duygulandıran anlar…
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde yaşananlar, daha önce operasyonların gerçekleştirildiği Sur, Cizre, Silopi, İdil’den çok farklı… Teröristler “Nerede hata yaptık?” deyip bu...

:1321
Bu doğrular Kemal Bey'in yanlışının üstünü örtemez...
Kadın Bakan, çocuklardan ziyade Ensar Vakfı’nın üzerine titrediği algısına yol açacak bir tutum almıştır.DOĞRUDUR.“Ensar Vakfı üzerinden genelleme yapılamaz” ...

:1122
Sözlüğe baktım, bit yavrusu...!
Beklentilerimiz o kadar da yüksek değil elbette… Zira dürüst ve ilkeli siyasetten çok uzak olduklarını biliyoruz… 'Böyle bir düşünc...

:1039
Türk halkı çöküşe ilgisiz
Ta­rih: 29 Ka­sım 2010. Kay­nak­la­rı­nın giz­li­li­ği­ni ko­ru­ya­rak hü­kü­met­le­rin has­sas bel­ge­le­ri­ni ya­yın­la­yan ulus­la­ra­ra­sı or­ga­ni­zas­yon olan ...

:1033
TRT’nin gazeteleri!
Sevgili okuyucularım, bir devlet kuruluşu olan TRT, bütün kamu kurumları gibi iyice yozlaşmış ve aynen Diyanet gibi, siyasete dibine kadar bulaşmış durumda.TRT yayın...

:848
Ahlaki meseleleri gayri ahlaki bir dil ile konuşamayız!
Ahlaki meseleleri gayri ahlaki bir şekilde konuşarak bir yere varamayız. Olduğumuz yerde çukurlaşarak, batarız ancak. Çocuk istismarı gündemimizi gid...

:681
Totaliter rejime giden yolda sizinle neyi tartışalım?
Otoriter rejimle yol aldığımız bir geçiş dönemi yaşıyoruz hiç şüpheniz olmasın, hedeflenen, anayasa değişikliği ile kritik eşiği aşıp totaliter bir düzenin inşası. Korkma...

:625
Kısa olsun temiz olsun
Tıynetini ve cibilliyetini daha önce defalarca yazdığım için yeniden üstünde durmayacağım. Bırakın şu adamı da işimize bakalım. Yeni anayasa, henüz yazımına geçilmed...

:524
Namus meselesi!..
Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun din­ci bir vak­fın kö­rü kö­rü­ne hi­ma­ye edil­me­si­ni “ö­nü­ne yat­ma­” ola­rak ifa­de et­me­si­ne, Sad­ra­zam Da­vu­toğ­lu Ah­met, “Na­mus me­s...

:403
Olağanüstü kongreye direnmek!
MHP, birilerinin sandığı gibi yalnız bir siyasi parti değil ayna zamanda bir yaşam biçimidir. Bir kültür, ahlak ve değerler sistemidir. Nefsini, zevkini, çıkarını ve egos...

:342
O fotoğrafı anlatmadan nereye böyle?
Radikal internet sitesinin yayın hayatına son vermesiyle birlikte "aktif gazeteciliğe veda" ettiğini ilan etmiş Cengiz Çandar. "Gazeteci miydi ki" tartışmasına dah...

:336
Sevgili John Bass
Saygı duyduğum ilim sahibi bir büyüğümün yıllar önce söylediği sözler hala kulaklarımda çınlıyor. "İngiltere batmadıkça dünya rahat etmez" demişti. Ve devam et...

:300
Az kalsın savaşa giriyormuşuz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son ABD gezisi sırasında bu planını önce Başkan Yardımcısı Joe Biden’a açmış.Bundan sonra da Başkan Obama ile görüştüğünde de ...