Yemek hazırlarken tencerelere dikkat!
Mutfağınızda ne pişiyor? Biraz sonra çocuğunuz için yemek hazırlıyor olacaksınız. Hepimiz için önemli olsa da, hamileler, çocuklar ve özellikle bebekler için tencere seç...

Çocuk isteniyorsa...
Varikosel normalde başka sağlık sorunlarına yol açmıyor. Ama çift çocuk sahibi olmak istiyorsa erkeğin önce güvenilir bir yerde spermiogram testi yaptırması gere...

Kocam “İnançlıyım” diye beni kandırdı
SORU: 1 yıl birliktelikten sonra evlendim. Evlilikten önce eşim kendini inançlı biri olarak tanıtmıştı, alkol de kullanmadığını söylemişti. Evlendikten ...

Ruhun huzur bulsun Özge! Buradayız!
Sakince gözlerine bakıyorum, gözlerinde acıyı görüyorum, canım yanıyor, çok yanıyor… Hayallerinin baharında gencecik bir kız, psikoloji eğitimi alıyo...

Gezen mi okuyan mı?
Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı? İlkokul ve ortaokul yıllarımızın değişmez münazara konusuydu bu. Bir grup çocuk gezenin daha iyi bildiğini savunurken, bir grup da çok...

GEZİ’lere karşı bütün tedbirler alınmalıdır
SİYASÎ iktidarın temel vazifelerinden ve hizmetlerinden biri ülkede emniyeti=güvenliği,  âsâyişi, huzuru sağlamaktır.Serbest seçimlerle gelen iktidarı, sokak  hare...

Leylâ ile Mecnûn’u bilmeyen aşkı ne bilir?
Mec­nûn, bir gün, Ley­lâ'nın hal­ka çor­ba da­ğıt­tı­ğı­nı gö­rür. He­men sı­ra­ya gi­rer. Mak­sa­dı Ley­lâ'yı gör­mek­tir. Ley­lâ­’nın mak­sa­dı da onu gör­mek­tir. Mec­...

İmam Ebû Hanîfe ve Allah Teala’nın cihet ve mekândan tenzihi...
Ge­çen 3 ya­zı bo­yun­ca nak­let­ti­ğim hu­sus­lar­dan açık­ça an­la­şıl­mak­ta­dır ki İmam Ebû Ha­nî­fe, Al­lah Tea­la'nın me­kân­sal an­lam­da "gök­te" ol­du­ğu­nu söy­...

Türk dünyası açılımı Turancılığı, İslâm dünyası açılımı İsl...
Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli!”Bu şarkının hakikat payı yüksek.Bir şey uzaksa, ulaşılamazsa, idealize edilebilir, yüceltilebilir...Yakından görünüş...

İngilizler Osmanlı ile akraba mı?
Anglikan din adamına göre Osmanlı İmparatorluğu'nun varlığı ahlaki ve teolojik bir sorun teşkil etmekteydi: Tanrı nasıl olur da, sultanın aşağılık dürtüleri ve aşağılık y...

‘Avrupa İslamı’ mümkün mü?
Ekmeleddin İhsanoğlu İslam dünyasının sorunlarından birisinin İslamı temsil meselesi olduğunu ifade etmiştir.  İran bunu veliyi fakih kisvesinde tekeline almaya çalışmış ...

Hamzaoğlu Sorgulamada…
Hamza Hamzoğlu, Prandelli sonrası dönemde prangalarını çözdüğü takımın coşkusu ile ilk yarının sonuna kadar geldi. Hem kişisel kredisi tavan yaptı, hem oynanan futbol tar...

Şırnak ve yoğurtçular köyünün adları nereden geliyor?...
Ön­ce­ki haf­ta, ara-sı­ra bu kö­şe­de ke­li­me­le­rin kö­ken­le­ri­ni araş­tı­ra­ca­ğız de­miş­tim ya; iş­te on­lar­dan il­ki: Şır­nak ve Yo­ğurt­çu­lar köy­le­ri­nin is...

Barış böyle mi olacak?
Müjdat Ulağ, 9 kardeşin en büyüğü… Kendisinden küçük kardeşlerinin 6’sı üniversite öğrencisi… Kardeşlerine harçlık göndermek için gece-gündüz demeden çalışıyor, ça...

Sevgililer günü zinakarlar günüdür
Hiç İslam’da “Şunların günü” diye bir gün olabilir mi?! “Yetimler günü” diye bir gün olabilir mi? Bu “Bir gün onları hatırlayın,  diğer günler sallayın” demektir. İslam “...

Padişahlıktan Başkanlığa
Asıl az­maz bal kok­maz der­ler.Bi­zim asa­le­ti­miz bin yıl­lık geç­mi­şi­miz­de sak­lı­dır. Şim­di­ki­le­rin “Muh­te­şem Yüz Ya­la­n” di­ye uy­dur­duk­la­rı ta­rih de­ğ...

Niyet belli ise gerisi Teferruattır
Yapılan bir yanlış uygulamayı önce kişiye sonra bağlı bulunduğu yapıya sonra tüm benzer cemaat ve organizasyonlara ve sonunda hızını alamayıp inancın kendisine götürmekte...

Peygamberleri hürmetsizce anmak…
İman­da sev­gi ve hür­met esas­tır. Sev­gi ol­maz­sa hür­met de ol­maz. İman­lı bir kim­se­nin pey­gam­ber­le­ri sev­me­me­si ve on­la­ra hür­met­siz­lik­te bu­lun­ma­sı ...

Sosyal medya ve yemek
Yemek, fotoğrafla iyi anlatılır. Bu anlamda hızlı bir etki sağlayan Instagram ise yemeği fotoğraf tutkusuyla birleştirenler için olağanüstü bir mecra. Gönderileri beğen...

Var mı Bunun İzahı?
Suriye’nin Türkiye sınırındaki Kesap kasabası. Geçen sene mart ayında El Kaide’nin Suriye şubesi Nusra Cephesi, İslami Cephe ve Türkmen birliklerinin Enfal adını verdikl...