Davutoğlu'nun B planı
Bürokrasiden akademiye devletin her kademesinden AKP'den vekil olmak için yaşanan istifalar, partidevlet örtüşmesinin bir göstergesi oldu. Yine AYM ve Yargıtay’ın başına seç...

Söyle sen kimsin?
Tarafsızlık yeminini çoktan rafa kaldırmış, halkı kutuplaştırmaya, bölüp parçalamaya devam ediyor. Meydanlarda avazı çıktığı kadar bağırıyor: ‘Sen hoca mısın, yoksa banka sa...

Havan değil kartopu!
Burası Ankara. Havan topundan kaçıp kartopuna dönüşen hayatları ile sığınmacılar, açlık ve soğukla mücadele ediyorlar… Ama yeni bir yaşam için sahil kasabaların...

Hükümet sağlık reformuyla vatandaşı nasıl soydu?
Hükümetin en büyük ve yaygın söylemlerinden biri, "Sağlık sisteminde reform yaptık, artık özel hastanelere gidiyorsunuz, hastanede muayene kuyruğunda da beklemiyorsunuz." Es...

Aşk oyunu fena patladı!
Bu Tarz Benim’in yıldızları Kemal Doğulu ile Öykü Serter’in aşk(!)’ıyla ilgili bir iki kez yazdım ve dedim ki; “Reytingler tutmayınca en klasik yönteme yani aşk oyununa başv...

Hrant Dink'in katilinin sessiz ve otoriter dönüşü
Hrant Dink’in "Ruh halimin güvercin tedirginliği" adli son yazısını hatırlıyor musunuz? Katili olacak 301. maddeyi nasıl da derin bir acı ile anla...

Birleşmezsek sonumuz Suriye gibi olur
Müslümanların  sosyal ve siyasî plânda ilk vazifeleri,  tek bir Ümmet çatısı altında birleşmek ve teşkilatlanmaktır.  Bunu yapmazlarsa  akıbetleri=sonları  Suriye Müslüma...

İstifa siyaseti!
Seçime var dört (4) ay… Hani istifa edilip geri dönülüyor ya…Bürokrasi tatil! Müsteşarlar, genel müdürler, başkanlar… Cümbür cemaat siyaset yolunda. Akademi...

Müftü bile...
PYD, yani bölücü terör örgütü PKK’nın Suriye kolundan bir heyet, Birkaç gündür Fransa’da, el üstünde ağırlanıyor.Son olarak ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından, Paris...

Kanaatkarlığın fazileti
13 Şubat 2009 tarihinde aramızdan ayrıldı, Rahmet-i Rahman’a kavuştu Bahtiyar Vahapzade.Azerbaycan’ın ve Türk Dünyasının bu güçlü sesi, yürekli şairi ile tanışma v...

Pan-İs­lâ­mizm Ha­re­ke­ti ve Si­ya­si He­def­le­ri...
Pan-İs­lâ­mizm ide­olo­ji­si; 19.yüz­yı­lın or­ta­la­rın­da gün­de­me gi­ren, di­ni ve si­ya­si key­fi­ye­te ha­iz olan bir dü­şün­ce akı­mı­dır. Si­ya­si he­de­fi açı­sı...

İç güvenlik paketi kesinlikle yasalaşmamalı!
Bi­li­yor­su­nuz ka­mu­oyun­da “iç gü­ven­lik pa­ke­ti­” ola­rak bi­li­nen “Po­lis Va­zi­fe ve Sa­la­hi­yet Ka­nu­nu ile Ba­zı Ka­nun ve Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­le...

Her sakallıyı baban zannetme
Adam her sa­bah na­ma­zın­da “E­bu Be­kir, Ömer Ku­rey­ş’­in iki pu­tu­dur, Ya Rab­bi la­net ey­le­” di­ye­rek na­maz kı­lı­yor. Bu adam sa­ba­ha ka­dar aç kal­sa ne olur...

Dolar rekora koşarken emekli destek primi ödüyor
Her şeye rağmen ithalatı ihracatının önünde olan bir ülkeyiz.Ekonominin ana kumandası doların elinde... Dolar da Yahudi mahallesinden geçer.Doğalgaz yönünde...

Arda arkadaşına bir şey söyle, öldürülen çocukların annesini...
Arda Turan, Türkiye’den ayrılma sebepleri arasında, medya baskısı olduğunu defalarca söyledi. Haklı olduğu noktalar yok değildi. Özel hayatı delik deşik edildi, giydiği t...

Gerçek, hep aşikardır!
Bir kesimi, bir kişiyi suçlamayı kafaya koymuşsanız; o kesim veya kişi ne yaparsa yapsın, bir açığını bulursunuz! Sevdiğiniz kişi için de aynı yaklaşımın benzer tezahürü ...

İslamofobik terörizm
Bu haf­ta, AB­D’­nin Ku­zey Ca­ro­li­ne eya­le­tin­de ate­ist ve İs­lam kar­şı­tı bir te­rö­rist ta­ra­fın­dan üç Müs­lü­man gen­cin hun­har­ca kat­le­dil­me­si ha­be­ri ...

Kur’an’da İnsan tipleri (1)
Rabbimiz Teala Kur’an’da bize bazı insanları tanıtıyor. Kimileri meleklerden de üstün, kimileri hayvandan da aşağı. İçlerinde erkek, kadın; yaşlı, çocuk; köle, hür… Her t...

AVM yasası çıktı şimdi ne olacak?
Geçen ay dünyanın en büyük market markaları listesi açıklandı. Türkiye'den sadece BİM listede yer alıyor. 7 trilyon dolarlık bir pazarda Türk şirketin dünya listes...

CHP yerini HDP’ye bırakacak mı?
HDP’nin seçimlere parti olarak girmesi siyasi hayat açısından önemli bir viraja işaret ediyor.HDP’nin yüzde 10’luk ülke barajının altında kalması halinde ortaya çıkacak sonu...