Süleyman Kösmene

:2
Evlilikte son karar kimin?
Ayşe Demircan: “Görücü usulü biriyle görüşmüş ve ileriki zamanda ona içindeki duyguları soran karşı tarafa sevdiğini söylemiş biri günah mı işlemiş olur? Bunu söylemenin ...

:42
Bu halimizde münakaşa eden haksızdır
SAKIN, SAKIN! Akrepten yılandan kaçar gibi, münakaşa ve niza etmekten kaçınmalıyız. Aziz Üstadımızın emridir bu. “Sakın sakın münakaşa etmeyiniz; cas...

:21
Bediüzzaman’dan, haramdan koruyan reçeteler
İstanbul’dan Ergin Boz: “Kadınlar giyim kuşamda ifrat derecede edep ölçülerini aştılar. Sokakta kendimizi haramdan korumamız zorlaştı. Neredeyse sokağa çıkmamamız gerekiy...

:24
Bu asrın kanattığı, Bediüzzaman’ın sardığı yaralar...
Amasya’dan Oğuz Yiğiter: “Âyetü’l Kübra mukaddimesinde; “Elhasıl, îtikad-ı küfriye, iki kısımdır: Birisi: Hakaik-ı İslâmiyeye bakmıyor. Kendine mahsus yanlış bir tasdik v...

:22
'Muhammed’in (asm) dediğini unuttun mu?'
Ferhat Bey: “Peygamberimize (asm) düşmanlık eden Übey ibn-i Halef ile Ümeyye bin Halef aynı şahıs mıdır? Bunların akıbetleri ne olmuştur? Bu şahıslardan Risale-i Nur’da ...

:18
Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz!
Faruk Demir: “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz... Bu söz hadis midir? Biraz açar mısınız; ne demektir? Üzüntü ve keder üstüne ölen bi...

:12
Ehl-i Beyt’in imamları kimlerdir?
Eskişehir’den Süleyman Akkın: Risalelerde “Ehl-i Beyt’in eimme-i isna aşer” 1 veya “Ehl-i Beyt’in on iki imamı” 2 olarak geçen imamlar kimlerdir? İmamiye’nin Görüş...

:22
Açlıktan ölmek var mıdır?
Rize’den Muhammed Hekim: “12. Lem’a’nın 1. Nüktesinde ‘Demek o ölmek rızıksızlıktan değildir. Belki su-i ihtiyardan tevellüt eden bir adet ve su-i ihtiyardan ve âdetin te...

:30
İmam Hüseyin’in (ra) başını feda ettiği dava
Zonguldak Kilimli’den Hasan Birben: “Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin Efendilerimizle olan alakası (neseben ve mesleken) nedir? Ne anlam...

:10
Ay’da hayat ve ışık var mıdır?
Engin Hatipoğlu: “Ayda deniz yok, toprak da ışığı yansıtıcı olmadığına göre gece nasıl lamba gibi yanıyor ve dünyayı aydınlatıyor? Ay ile ilgili bilgi verebilir misiniz? ...

:6
İslâm’ın hakikî, nisbî ve izafî emirleri
Necdet Atıcı: “Milliyet içinde İslâmiyet ışıklandı, ihtizaza geldi. Zira milliyetimizin ruhu İslâmiyet’tir; hakikî ve nisbî ve izafîden mürekkeptir. Başka millete benzemi...

:16
Mahşerdeki hesaba güvenirsek yanlış yapmayız
GIYBETE FETVA MI ARIYORUZ?   İstanbul’dan Ergin Boz: “Farz edelim ki Bir arkadaş bile bile hakkımı yedi, iade etmiyor ve helâlleşmiyor. Ben de bu arkadaşın gıybeti...

:12
Zihinler, neden enelerin etrafında döner?
Kocaeli’den Deniz Koçyiğit: “Esefa! Gaye-i hayalden tenasi veya nisyan olmakla ezhan enelere dönüp etrafında gezerler. İşte gaye-i hayal, maksad-ı âli bütün vuzuhuyla mey...

:12
Şeairin tarifi, hükmü ve önemi
Rize’den Muhammed Hekim: “11. Lem’a’nın 6. Nüktesinde nafile nevinden de olsa şahsî farzlardan daha ehemmiyetli denilen şeaire taalluk eden sünnetler nelerdir?” ŞE...

:8
Allah, zoru emreder mi?
Hüseyin Bey: “Bakara Sûresi’nin 286. âyetinde geçen ‘Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka yük yüklemez. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır y...

:10
Doğruluk mudur, nezaket midir?
İsmail Bey: “Her söylediğin doğru olsun; fakat her doğruyu her yerde söylemek senin hakkın değil.” sözünü açıklar mısınız?” YA DOĞRULUK, YA SUSMAK  Sıdk, ya...

:18
Dünya öküz ile balığın üzerinde midir?
Düzce’den okuyucumuz: “Dünyanın öküz ile balık üzerine olduğunu ifade eden hadisi izah eder misiniz? Buna hurafe diyenler var.” MÜTEŞABİH HADİSTİR Dünyanın ...

:12
Çiçekte saklı nimetler
Eda Hanım: “Allah’ın sıfatlarını kavrayabilmek aklımızda tutabilmek için hangi örnekleri düşünmeliyiz? Esma’ü-l hüsna içinde örnekler verebilir misiniz?” ÇİÇEĞİN G...

:24
Peygamber Efendimiz (asm) ne ile sınandı?
Sinan Bey: “Allah (cc) Nuh’u sel ile İbrahim’i ateş ile Yusuf’u ayrılık ile Harun’u ihanet ile Yunus’u sabır ile sınadı. Peygamber Efendimiz (asm)’i ne ile sınadı?” ...

:20
Fizik ilmini şaşırtan öz: Esir maddesi
Cesarettin Nurdağ: “Esir maddesi nedir?” Bilim Şaşkın! Esir maddesi antik çağlardan beri hakkında çok az şey bilinen bir maddedir. Eski Yunanca’da aether’di...