Şükrü Bulut

:44
Almanya’daki dinî cemaatlerimiz
Anadolu tek partinin istibdadından kurtulalı henüz on sene geçmemişken, Türkiye insanı derd-i maişet musîbetiyle kendisini Batı Avrupa’da buldu. Oradaki hürriyet o...

:50
Siyasal İslâm iktidarlarında dinî hayatın gerileyişi......
Bu yazımızda farklı üç coğrafyadaki “din” arka planlı siyasal iktidarların idareleri altındaki dinî cemaatleri veya sivil dinî hizmetleri ele alacağız. Coğrafyalar, iktid...

:45
Şam-ı Şerif Konferansı ve yeni dünya düzeni…
Komünizmi, takip ettiği siyasetinden dolayı zaman içinde Doğu Blokuna veya Sovyetler Birliğine hasredenler, Demir Perde’nin yıkılışıyla birlikte “kuzeyli kızıl hareketin”...

:33
Kapitalist Marksistlerin Suriye savaşı...
Esas konuya girmeden önce, “kapitalist Marksist veya Marksist kapitalist “ tabiri üzerinde kısaca durmak istiyorum. Emek ve sermaye çatışmasını ilke edinmiş Marksi...

Dindarlaşma, ancak hürriyet ve demokrasilerde mümkündür…...
İslâmlaştırma kelimesi, dünya kamuoyunda menfi tedailerle anıldığından,” dindarlaştırma” yerine, dindarlaşma kelimesini kullanacağız. İnsanların cüz’î iradelerinin...

:76
Barış ve ittifak için, Şam-ı Şerif konferansı...
Ahir zamanın çok sür’atli dönemeçlerini geçerken dünyamız, azıcık geriye dönüp bakalım… Doğu’da “Doğu Bloku” dağılırken, aynı zihniyetin “Neoliberal” olarak Şikago...

:67
Dünya barışı ve Asya demokrasilerinin anahtarı olarak Şam-ı...
Ortadoğu’daki şu cinneti, kaosu ve sürgünleri sonlandıracak konferansın Şam’da olup olmaması, Şam-ı Şerif Konferansının ne ehemmiyetini azaltacaktır ve ne de gündemlerini...

:68
Şam-ı Şerif konferansına doğru...
Şam-ı Şerif’in ihtiva ettiği mananın genişliğini biliyorsunuz. 2011’de Ortadoğu’da fitili çekilen fitne ateşinin kapsadığı alanın genişliğini, zaman olarak en azın...

:121
Kürtler Bediüzzaman’ı dinlemeli
Demokrasiyi fıtrat, samimiyet, merdane duruş, açık fikirlilik, adaletperverlik ve insan hakları çerçevesinde değerlendirdiğimizde; millet olarak sosyal yapıları en uygun ...

:4
Dinî cemaat ve tarikatlarla uğraşanlar kaybettiler...
Politikacıların siyasî beyanatlarında dinî cemaatlerin ülkemizin bir realitesi olduğunu çokça duymuşuzdur. Onlarla mücadele edenlerin akıbette kaybettiklerini de g...

:30
Prens Bismark ile General Paul Hindenburg’un bilinmeyen yönl...
Berlin Yazıları (10) Tarihin önlerinde saygıyla durduğu bu iki deha şahsiyeti, Risale-i Nur’daki iktibas ve ilgiler çerçevesinde ele aldığımızı biliyorsunuz. Yoksa...

:34
Berlin’in iki güzide evlâdı…
Berlin yazıları (9) Kur’ân’ın ahirzaman’daki en önemli tefsiri olan Risale-i Nur’a girmiş şahıs isimlerine, coğrafyalara ve hatta bütün kelimelere büyük önem added...

:24
Neyyire El-Sabah’tan Greta Thunberg’e
Maksadımız; zihinleri berrak ve zamanları çok kıymetli okuyucularımıza, magazin bilgi ve haber vermek, elbette değil… Fakat çoğu kez hakim cereyanlar; meşum fikir ...

:40
Bazı dini cemaatlerimizin zaafı: Devleti dindarlaştıralım de...
Türkiye’nin yakın geçmişini doğru okumamış ve Türkiye’de yaşamamış olanların anlaması güç olan bir hususu anlatmaya çalışacağız. Ayrıca Türkiye’deki dinî cemaatlerin kes...

:21
Devlet, dinî cemaat ve tarikatlardan neden çekiniyor?
Başlığımızı, malûmu i’lam sadedinde anlayanlara da eyvallah! diyoruz. Siyaset ve idarenin âlimlerden, tarikatlardan ve dinî cemaatlerden çekinmesi veya korkması el...

:30
Hançerin zehri işlemeye devam ediyor…
İHANET HANÇERİYLE YARALI İKİ MAZLUM ŞEHİR - 2 Manipülasyon, komplo teorisi ve son zamanlarda sıkça duyduğumuz Feknews gibi tabirlerden ne kadar nefret ettiğinizi t...

:6
İhanet hançeriyle yaralı iki mazlum şehir: İstanbul ve Berli...
Tarihi galip milletler veya hâkim cereyanlar yazarmış… Kültürleri, hükümetleri ve tarihleri istilâ edilmiş mazlum milletlerin “doğru tarihlerini” araştıran yazarla...

:50
Meşveret ve demokrasi dinî cemaatlerin hayatıdır
Bu başlık size mübalâğa gelebilir. Asr-ı Saadet pratiğini incelediğimizde, ileri demokrasi çağındaki bir çok idareci ve siyasînin, günümüzde demokrasi sevdalılarına verme...

:26
Dini cemaatlerde ve tarikatlarda demokratikleşme mümkün mü?...
Mevzunun ne kadar çetrefilli, netameli ve içinde yaşadığımız hayat ve hadiselerle telifinin ne denli müşkil olduğu, kendiliğinden görünüyor. Fakat madem İslâmiyet ...

:22
Tarikatlar, dinî cemaatler ve demokrasi...
Hassas veya netameli konular üzerinde konuşulurken, mutlaka ilmin doğru kabul ettiği esaslar üzerinden gidilmeli… Magazin, moda fikirler, sloganlar ve tarafgirane ...