Mikail Yaprak

:10
Medeniyet adına işlenen cürümler
Kastamonu Lâhikası’nda, İkinci Dünya Savaşı’nın zâlimlerinin suçları şöyle tesbit edilir: “Bin mâsum çoluk çocuk, ihtiyar, hasta bulunan bir yerde, bir iki düşman ...

:19
“Efendiler! Siz ne için sebepsiz bizimle ve Risale-i Nur’la...
Said Nursî, henüz yirminci asrın başlarında İslâm âleminin ve Türkiye’nin maruz kalacağı tehlikeleri görmüş, kurtuluş reçetelerini de bir “tabib” hassasiyetiyle sunmuştur...

:2
Hakikî dindar ise...
Türkiye’de, dine hizmet iddiasıyla, dinî argûmanları kullanarak, bugünün siyasetinde aktif rol alanların, İslâmî kimlikleriyle siyasete dalanların hallerinin ne olacağı h...

:14
Said Nursî’nin gözüyle Van..
Van’ı düşünmek.. Bir Vanlı olarak Van’ı Üstad’la beraber hatırlamak.. Van’ı onunla beraber, onu Van’la beraber yad etmek.. Peygamber Efendimiz’in (as...

:2
Risale-i Nur’a ‘eleştirel’ yaklaşmak mı?
Hemen ifade edelim ki, durduğumuz yer ve baktığımız perspektif itibariyle, Kur’ân-ı Kerîm’in hakikî bir tefsiri ve Kur’ân’ın malı olduğundan zerre kadar şüphe etmediğimiz...

:4
Dünya durmuyor, gidiyor...
Hani her vesileyle dilimizden düşmeyen bir tabir var, “çoğu gitti, azı kaldı” diye... Dünya ömrünün son dilimindeyiz de, dilimiz varmıyor sıkça söylemeye... ...

:10
Zaman ispat etti ki
Ahirzamanda beklenen zat hakkında Üstâd Hazretleri’nin tereddüde mahal bırakmayan izahları vardır. Şu beyan da, beklenen ve gelen o zatın zatına mahsustur ve orijinaldir:...

:10
“Seni buraya bizim amellerimiz getirdi”
Kulislere kulak kabartan siyaset yazarları diyorlar ki, Bayramdan sonra siyaset kızışacak. Varsın kızışsın. Az gördüğümüz şey değil. Bugüne kadar defalarca kızıştı...

:2
Kurbanlık duygular
Halk arasında “kurban olma”nın olabildiğince cömertçe bol keseden yerli yersiz sarfını bilirsiniz. Her fırsatta, “kurban olayım, canım sana kurban, veya annen sana kurban...

:20
Yeni Asya yine ‘12’den vuracak
Geçen Pazartesi günü “Yeni Asya’dan Size” köşesinde “12 Sayfaya İnerken” başlığını görünce; daha yazıyı okumadan, “tam 12’den isabetli bir karar” deyiverdim. Her şeyi hep...

:4
Diyorlar ve diyoruz...
Maraşlı merhum Âşık Hüdaî ne güzel demiş: “Faydası olmayan bahardan, yazdan; Yüce dağ başının kışı makbuldür.. Cahilin yaptığı sözden sohbetten; ...

:12
Darbeye lânet, hukuka dâvet
Başlığımız, Yeni Asya’nın bu yıl ki 15 Temmuz manşetiydi... Bu kadar çok şeyi bu kadar az kelimeyle bu kadar kapsamlı anlatabilmek ancak bu kadar olur.  Ayn...

:28
Yeni Asya’nın “çekirdek” olma özelliği
Üstad Said Nursî’nin kahraman talebesi Zübeyir Gündüzalp’in, “bir lahana yaprağı kadar da olsa müstakim bir gazeteye olan ihtiyaç” fikri Yeni Asya fikriyatının çekirdeği...

:2
Benzetirseniz benzetirler!
İstanbul seçiminden üç gün önce sosyal medyada paylaştığım, “benzetirseniz benzetirler” şeklindeki cümlemizin tam karşılığı seçim sonrasında tam yerine oturdu. Cüm...

:17
Ya siz ne âlemdesiniz, ey hakikat kahramanları?
İnsanlar adedince âlemlerin iç içe girdiği bir dünyada herkes farklı âlemlere kapılmış giderken... Kıyametin habercisi olan yıkılışlar, çöküşler, bitişler peşpeşe ...

:2
Demokrasi derdimiz.. İçtimaî dersimiz..
Aslında bizim dersimiz de, derdimiz de, dâvâmız da bellidir. Her alanda âleme ders veren Büyük Üstâd’ın derdi ve dâvâsı ne idiyse, bizim de odur. Onun verdiği ders...

:17
Nerdesin ey “ehvenüşşer”?
Hz. Üstâd’ın, en son dersinde, “Benim Nur ahiret kardeşlerim, ‘ehvenüşşer’ deyip bazı bîçare yanlışçıların hatalarına hücum etmesinler” dediği partinin başına gelenlere b...

:96
“Ayasofya İslâm’ın Fecr-i sâdıkıdır”
Resulullah Efendimiz (asm), İstanbul’un fethini müjdelemişti ve aynen tahakkuk etti. Bu Ahirzamanda O’nun (asm) sadık vekili Bediüzzaman da Ayasofya’nın yeniden ib...

:14
Uz(ak)laşmak
Hayranız o Üstâd’a ki, diyor: “Musîbet zamanının uzunluğundan, uzun dersler gördüm. Dünyanın ruhanî lezzeti olan hüzn-ü mâsumâne ve mazlûmâneden, zayıfa şefkat ve gadre ş...

:19
Nurcu alyuvarlar
İlk bakışta bu sıfat tamlaması size garip gelebilir. Lâkin bu hususta uzmanca hazırlanan bir çalışma üzerine bizzat konu uzmanınca verilen semineri takip ettiğini...