M. Latif Salihoğlu

:16
İhvân’dan ibretlik itiraflar
Bilinen varlığı itibariyle “asırlık çınar” hüviyetinde Mısır’da boy gösteren İhvân-ı Müslimîn hareketinin bugün itibariyle gelmiş olduğu nokta, maalesef içler acısı bir m...

:43
Özeleştiri ayıp değil, fazilettir
Eski(mez)lerin “nefis muhasebesi” diye tâbir ettikleri yüksek faziletli bir meziyet vardır ki, günümüzde şu tâbirlerle de dolaşıma girmektetir: Özeleştiri yapmak, kendini...

:28
Ulvî prensiplerden ayrılmayalım
Hukûken ilân edilmiş bir savaş yok. Fakat, orta yerde bir ‘savaş hâli’ var: Üstelik, hem askerî, hem siyasî, hem de iktisadî boyutları olan bir savaş hâli... ...

:39
Kan dökülmemesini diliyoruz
Ok yaydan çıkmış görünüyor. Uzun zamandır Suriye’ye yapılması tasarlanan askerî harekât başladı, başlayacak bir noktada. Siz şu satırları okurken, plânlı harekât b...

:26
Diplomasî önde, ordu arkasında gitmeli
Suriye’ye yapılması düşünülen harekât plânları, artık son raddeye kadar gelip dayanmış görünüyor. Şayet, söz konusu plân tatbik sahasına konulacak olursa, bu, İsti...

:24
İslâm birliğine darbe
GÜNÜN TARİHİ: 08 Ekim 1958 Kardeş ülke Pakistan’ı perişan eden darbeler zincirinin ilk halkası 8 Ekim 1958’de yaşandı. 1947’de İngiliz sömürgesi Hindistan'd...

:26
Okuyarak ve yürüyerek dinlenmek
Senelik izinler, genellikle durgun yaz mevsiminde kullanılır. Bizim de arzu ve beklentimiz bu yönde. Ne var ki, çeşitli sebeplerle bunu bazen mümkün kılamıyoruz. İzin dön...

Öncesi ve sonrasıyla Sakarya Zaferi
Hazin bir yenilgi: 1921 yılı Temmuz'unda şiddetlenen Yunan taarruzu, Millî Kuvvetlerimiz’in Eskişehir - Afyon - Kütahya hattında bozguna uğramasıyla neticelendi. Y...

:17
Toptan cezalandırma olmaz, olamaz
Kurân’ın “kànun-i esâsisi”, yani “İlâhî anayasa”nın gayet metin ve sarsılmaz bir hükmü şudur: “Velâ tezirû vâziretün vizra uhrâ.” Enâm Sûresi 164. âyetinde yer ala...

:38
Darbecilerin günah galerisi
Ön plânda bir askerî cuntanın göründüğü 12 Eylül Darbesi’nin üzerinden kırk yıla yakın bir zaman dilimi geçti. Aradan bunca zaman geçmiş olmasına rağmen, hem zalim...

:23
İbretlik EYLÜL tabloları...
Bundan tam yedi sene evvel, daha çok yakın tarihte vukû bulmuş hadiselerden derlenmiş ibretlik bir “Eylül tablosu”nu resmetmişiz. Herkesin kendine ait bazı dersler...

:23
Siyasî partiler var; bir de siyasî cemaatler
Siyasî partileri biliyoruz. Belli sayıdaki kişiler tarafından resmî makamlara yapılan müracaatlar neticesinde teşkil edilerek kurulurlar. Bir de, Üstad Bedi...

:10
Köle ticareti bitti mi?
GÜNÜN TARİHİ: 07 EYLÜL 1956 Eski zamanda “esir pazarları” vardı, ayrıca köle ticareti yapılıyordu. Yani, tıpkı mal ve eşya gibi insanlar da alınıp satılıyordu....

:32
Aklı başında, yahut başkasının cebinde olmak
Bu zamanda hem bir zaaf, hem bir hastalık, hem bir tenbellik eseri, hem de tehlikeli gelişmelere zemin hazırlayan bir adet, bir alışkanlık ve bir tarz-ı telâkki var ki, b...

:2
Kitap okumanın vakti, yeri, yaşı...
Kitap okumak, herkese her zaman için faydalı ve lüzumlu bir meziyettir. Tatil döneminde ise, kitap okumaya biraz daha ağırlık verilmeli ki, zihin kabiliyeti atalete uğram...

:8
Mânevî cihad zamanı (2)
Evet, Kur’ân’a hizmet için veya dinî cihad noktasında ne yapmalı, yahut ne yapmamalı? Şimdi, bu meseleye bir açıklık getirmeye çalışalım. Gaddar zalimlere ve onlar...

:14
Mânevî cihad zamanı (1)
Nasıl ki “Zaman, şahs-ı mânevî zamanı”dır, aynen öyle de “Dinî cihad meselesi”nde de “Zaman, cihad-ı mânevî zamanı”dır. Zira, bu zaman itibariyle “Kurân bizi maddî müdafa...

:14
Uyuyan kişi de okunandan istifade eder
Demişler ki: "Sekerat vaktinde, şeytan, vesvesesiyle ancak akla şüpheler verip tereddüde düşürebllir. Bu nevi iman-ı tahkiki ise yalnız akılda durmuyor, belki hem kalbe,...

:17
Kur’ân’ın takdir ve tahsin ettiği lisân (5)
Bediüzzaman Hazretleri’nin Risâle-i Nur’un fıtrî / orijinal lisânına ilişilmemesi, halâvet-i asliyesine dokunulmaması yönündeki misâlleri sunmaya devam ediyoruz. *...

:24
Kur’ân’ın takdir ve tahsin ettiği lisân (4)
Nur'un lisânına müdahale, ulvî mânâyı bozar, kudsî tesiri kırar, tekraren oku(n)ma ihtiyaç ve arzusunu tarumar eder. Suâl: Üstad Bediüzzaman, henüz hayatta iken Ri...