Ali Ferşadoğlu

:6
Mülkî melekutî bakış nedir? (1)
Her şeyin, “mülkî” ve “melekutî” olmak üzere iki yönü vardır. Buna göre bir de mülkî ve melekutî olmak üzere iki türlü bakış vardır. Bir şeyin maddî yönü “mülk”, m...

:28
Peş peşe gelen depremler ve korku
Dolmuşa binen yaşlı, kilolu ve yarı sosyetik bir bayana yer verdim. Duâlar ederek oturdu ve “Çok korktum, çok korktum! Bu depremlerin ardı arkası kesilmiyor!” dedi. ...

:10
Kanaat, iktisat ve ekonomik kalkınma - 2
İktisada gelince, ifrat ve tefrite kaçmadan, herşeyi vasat ve ölçüde tutmaktır. Yâni, günde 1000 kalorilik gıda almak gerekiyorsa, bunu 1100’e çıkarmamak, 5 saat u...

:10
Kanaat, iktisat ve ekonomik kalkınma - 1
Müslümanları fakr u zarurete düşüren sebeplerden birisi de kanaati yanlış anlamalarıdır.  Çevrenizdekilere, “Kanaat nedir?” diye sorduğunuzda alacağınız cevap şudu...

:6
Mana-i harfîyle bakmak ne demektir?
Bir şeyin kendisini değil, başka şeyleri tanıttığı, bildirdiği manadır. Yani, anlamını, sahibini, ustasını, kâtibini, yazarını, sanatkârını gösteren, bildiren, tarif eden...

:8
Çalışma ahlâkı ve hal-i pürmelalimiz (2)
Başıboşluk ve işsizlik, harama ve kirliliğe sevk etme tehlikesi taşır. Boş insan, boş vakitlerini boş şeylerle doldurmakla kalmaz, pek çok tehlikeli ve zararlı alı...

:12
Çalışma ahlâkı ve hal-i pürmelâlimiz (1)
Bediüzzaman, eskiden Ermeni Rum ve sair Hıristiyanların fakir, Müslümanların zengin, son çağlarda ise, bunun tam tersi olduğunu söyler. Kur’ân’ın, “İnsan için anca...

:14
Manay-ı ismiyle bakış ne demektir?
Manay-ı ismiyle bakış; isme dair manadır. Yani, bir şeyin sadece kendisini bilip tanımak, eşya ve hadiselere maddî cephelerinden, sathî, üstünkörü, kendi hesabına, tek yö...

:16
Amellerimiz, niyetlerimize göre sonuçlanır
Zaman zaman “İbadet ve duâlarımızın sonuçlarını alamıyoruz. Bunun sebepleri ne olabilir?” şeklinde serzenişlerde bulunuruz. Bu durum, ibadet ve duâya olan şevkimiz...

:8
İbadet ve duânın niyetle ilişkisi
Niyet ölü hareketlerimize hayat verip canlandırır. Davranışlarımızı şekillendirdiğine göre ibadetlerimizle niyetlerimiz arasında da ulvî, feyizli, güçlü bağlar kur...

:14
Niyetle uygulama çelişmemeli
“Benim niyetim halis, şöyle şöyle yapayım, hayırla sonuçlanır” diyemeyiz. Zira, “Hulus-i niyetin uygulamalarda faydası yoktur!” Yaptığımız işlerin sonucu, niyetler...

:16
Evlenmek isteyenlere: Hayatınız, seçtiğiniz eştir!
Abbasi Halifesi Harun Reşid (17 Mart 763-24 Mart 809), savaşta esir aldığı düşman komutanına şu teklifte bulunur: “Hayatını bağışlarım, ama bir şartım var: Kadınla...

:10
Ehadiyet - Vahidiyet penceresinden bakış
Ehadiyet ve Vahidiyet nedir? Cenab-ı Hakkı bu sıfatlar penceresinden nasıl tanıyabiliriz? Kısaca tahlil edersek: Ehâdiyet: Halık-ı semavat ve arzın yarattığı herşe...

:8
Faiz, serveti tekele verir
İslâm’da alış veriş helâl kılınmış, faiz yasaklanmıştır. Kur’ân’ın dilinde “fazlalık” demek olan “riba-faiz”, ödünç verilen mal veya para karşılığında şer’an yasak olan ...

:4
Annelerdeki merhamet
Rahîm ismi, atomdan hücreye, ağaçlardan yıldızlara, samanyolundan galaksilere kadar her şeyde tecelli etmektedir. Herbir insanın simâsının ayrı olması bir Rahmet o...

:16
Esma penceresinden kâinat kitabını okumak
Kur’ân ve Peygamberimiz (asm) bu bakış tarzını öğretmişlerdir. Hadis-i şerifte belirtilen “en güzel isimler”in her birisine bu perspektiften; daha doğrusu, kâinatt...

:20
Zekâtı ihya, faizden kaçınma; ekonomik kalkınma ve iman...
İman, fikrî ve manevî olduğuna, ekonominin bir gereği olan zekâtın ihyası maddî olduğuna göre, acaba maddî olan zekâtın ihyası ve faizinden kaçınma; nasıl ekonominin itic...

:22
Nefsimizi ve neslimizi terbiye etmek
Kâinatta tecelli eden isimler içerisinde, Rab isminin ayrı bir yeri ve ehemmiyeti vardır. Çünkü Allah (cc), Rab ismi ile nerede ve hangi şeyde tecelli ederse, bütü...

:17
Mülk sahibi, misafir ve tüketim
Mülk Allah’ındır. O mülkünde istediği gibi tasarruf edebilir. İnsan halife-i zemin ve emanetçi. Bütün varlıklar onun kumandanlığına verilmiş. Ancak, bu emaneti, is...

:6
İslâm’ın şartları ve kalkınma
İslâm’ın şartları, ibadetler, imanın gücü nispetinde yerine getirilir. İbadetler ise, ferdî, ailevî ve sosyal düzeni, yardımlaşmayı sağlar. İslâm’ın şartlarının birincisi...