Abdurrahman Aydın

:16
Perdelerin ardındaki sonsuz güzellik: Cemâl-i İlâhî - 2...
Geçen yazımızda bir güzelin gölgesi, aslını çok az yansıtabildiği halde gölgeye nasıl da aşık olduğumuzdan bahsetmiştik. Bir Cemîl-i Mutlak ki, hadisin tabiriyle “...

:14
Perdelerin ardındaki sonsuz güzellik: Cemâl-i İlâhî (1)...
Kimi bir kar tanesini mikroskoba koyup inceler. Ondaki geometrik ve simetrik şekillerin mükemmelliğini keşfeder. Binlercesinin fotoğrafını çeker. Bu şekillerin hiç...

:22
Görünen âlemin görünmeyen kader kalıbı: Kitâb-ı mübîn...
Evvelâ şunu belirtelim ki, Risale-i Nurlar’a göre Kitâb-ı Mübîn, ilk bakışta sanıldığı gibi görünen fizik âlem değildir. Zira o da, İmâm-ı Mübîn ve Levh-i Mahfuz gibi ilm...

:30
Kur’ân ve hadislerden çıkarılan istikbale dair işaretler - 2...
Âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şeriflerden Bediüzzaman Hazretlerinin, âhirzaman hâdisatının kilometre taşlarına dair 2020 sonrası için istihraç ettiği ve aşağıda çok kısa...

:24
Kur’ân ve hadislerden çıkarılan istikbale dair işaretler (1)...
İnsanoğlu geleceği hep merak etmiştir. Gayb-ı mutlak olan geleceği sadece Allah Teâlâ’nın bileceği, o bildirmedikçe peygamber olsa bile kimsenin gaybı bilemeyeceği tartış...

:19
Sonsuzluğa açılan pencereler
“Madem âlem-i bekâ, şu âlem-i fenâdan yapılacaktır”1 Çapı belli bu dünya bir mezraa, mahşer bir harman, aslı el’an mevcut olan Cennet ve Cehennem ise birer mahzendir. Nas...

:21
Lâtife-i Rabbaniye nedir?
Önce yanlış bir okuyuşu düzeltelim. “Lâtife” diyerek “a” yı uzatmak yanlıştır. Doğrusu “i” yi uzatarak “Lâtîfe” şeklinde okumaktır. İlim inkâr etmek değil, izah et...

:29
Risale-i Nur’da enâniyetten “Fenâfillah” makamına yolculuk...
Âyet-i Hasbiye Risalelerine başlarken Dünyaya gözünü açan insan, kendi varlığını (Ene) önce fizyolojik yapısı ile hisseder ki, yeme-içme, dokunulma ve her türlü be...

:29
Risale-i Nur’da enâniyetten “Fenâfillah” makamına yolculuk...
Âyet-i Hasbiye Risalelerine başlarken... Kâinat Ağacının meyvesi “ahsen-i takvîm” üzere yaratılan insandır. Bu meyve, bir yandan kalbindeki çekirdekle kâinatın “mi...

:43
Simurg efsanesi
Dünyadaki bütün kuşların kralı olan “Simurg” Kaf Dağının zirvesindeki “Bilgelik Ağacının” dallarında yaşarmış. Ne zaman kuşlar âleminde bir fesat veya zulüm çıksa yetişip...

:11
İstanbul’un fethinden ahirzamanın fethine
Kahraman ecdadımızın tarihe şan ve şerefle yazdığı pek çok zafer vardır. İstanbul’un fethi, bu zaferlerin en önemlilerinden biridir. 1453 Yılında, cennet-mekân F...

:2
Eşeğin verdiği ders
Köy hayatını bilmeyenlerin bu yazıyı “okumaması” tavsiye edilir! Bu yazının kıyafeti köylü, üslûbu kaba, ama özü hakikattir. Hem “dağ meyvesi” ekşi olur. Ama “ho...