Yeni Asya Köşe Yazarları İçeriğe git 

Yeni Asya Gazetesi Son Köşe Yazıları

:15

Demokratlık ve Kemalizm

Bilhassa son yıllarda “Kemalizm”e meyleden, yahut “Atatürkçülere yaranma yarışına” girenler, sadece “Siyasî İslâmcılar” olarak bilinen kesimden ibaret değil. Maalesef, kökü ve mayası tâ bir buçuk asır önceki “Ahrarlar”a kadar gidip dayanan “Demokrat misyon”a mensup bazı kimselerin de aynı ...
14 Kasım 2019 M. Latif Salihoğlu
:10

Tesanüd nedir?

Tesanüd: “Birbirine istinat etme, birbirinden kuvvet alma, dayanışma, belli bir maksat için birlikte çalışma” demektir. Kâinat da bir fabrika gibi çalışıyor. Ondaki bütün elementler, bütün sistemler birbirine yardım ediyor ve muntazam bir tesanüd içinde hareket ediyor. Meselâ: Bitkiler  ha...
14 Kasım 2019 Rüstem Garzanlı
:8

Allah’ın, kudret ve ilminden hariç bir şey yoktur

Evet, Allah; ilmi, iradesi, kudreti ve sair sıfâtıyla muhittir, daire-i ihatasından hariç bir şey yoktur.   İ’lem Eyyühe’l-Aziz! Her bir masnuda, her bir zerrede görünen tasarruf-u mutlak, kudret-i muhita ve hikmet-i basîrenin delâlet ve şehadetleriyle sabittir ki bütün eşyan...
14 Kasım 2019 Risale-İ Nur'dan
:8

Tanzifat memurları: Sinekler

Sinekler deyince aklımıza gelmesi gereken en önemli vasıflarından biri de “tanzifat memuru’’ olmalarıdır. Bu durum Sinek risalesinde şu şekilde ifade edilmektedir: “Aynen onlardan daha mühim sinekleri dahi insanın gözüne görünmeyen hastalıkların mikroplarını ve madde-i semmiyeyi tem...
14 Kasım 2019 Cenk ÇALIK
:7

Yargı reformuna direniş...

Yargının vaktiyle İstiklâl ve Yassıada mahkemeleri gibi utanç verici örneklerle siyasete ve iktidar çekişmelerine alet edildiği ülkemizde bu durum 28 Şubat’ta DGM’lerle devam etmişti. 20 Temmuz’da da bazı sulh ceza hâkimlikleri ve ağır ceza mahkemeleri eliyle sürdürülüyor. Bu hâkimlik ve m...
14 Kasım 2019 Kâzım Güleçyüz
:6

Yaylalarda neler oluyor?

Karadeniz demek, biraz da yayla demek. Bu bakımdan yaylalarda yaşanan hadiseler Karadeniz sahilinde yaşayanları da ilgilendirir. Daha doğrusu herkesi, hepimizi az ya da çok ilgilendirir ya da ilgilendirmesi lâzım. Geçen gün sosyal medyada izlediğimiz bir video, yaylalarımızın daha d...
14 Kasım 2019 Faruk Çakır
:6

Çocuk deyip geçmeyelim!

Çocuklarımızı anlama, onları koruyup kollama hususunda Allah Resûlü (asm) bizim en büyük rehberimiz olmalıdır. Odur ki (asm), “Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı” buyurmuştur.   Ve O’nun (asm) ahlâkı Kur’ân idi. Gördüğü ve karşılaştığı her çocuğa selâm veren, h...
14 Kasım 2019 Mikail Yaprak
:5

Hukuksal sapıklık

Laik hukuk devletinden uzaklaşma, masumiyet karinesi ihlalleri, güvenlik soruşturması, OHAL uygulamaları ve devamı, çifte standart hukuk ya da keyfiliğin hukuka dönüştürülmesi, muhalefet etme ya da eleştirmenin hakaret sayılması ve bunlar gibi birçok örneği vardı; ekonomiyi eleştirmenin suç sayıl...
14 Kasım 2019 Ali Rıza Aydın
:3

Her şeyin bir miadı var

Milât ile miad, birbirine mütemmim; birisinde gelmek, diğerinde gitmek var. Yeryüzünde hiçbir şey kalıcı değil. Gelen, gider! Miad, ekilen nebatatın filizlenip doğması; renk cümbüşü çiçeklerin bir gün olup solması… İnsan da öyle değil mi? Gelinen gün, milâtsa; k...
14 Kasım 2019 Ali Rıza Aydın
:16

Âşıklar ölmez, fakat dünyalılar bilmez

Hasan Feyzi Yüreğil aşk insanıdır. Çiçekten böceğe, sinekten semeğe, bebekten büyüğe, arştan ferşe her şeye aşkla bakar. Tertemiz gönlüyle varlığa maya çalar. Gönül, Uluların dergâhıdır, kirliler orada barınamaz. Onun yüreği o kadar temiz kalmıştır ki bazı Ulular onun günah işleyebileceğin...
13 Kasım 2019 Mustafa Oral
:15

Yaranmanın yararı yok; zararı çok

TARİHİN YORUMU: 13 KASIM 1918 Yaranmacılık, insan olan insana yakışmıyor, yaramıyor, yaraşmıyor... Netice itibariyle bir faydası da yok. Zararı ise pekçok. Yaranmacı tiplerin karnı tok olabilir. Ancak, ruhları aç ve ezik, vicdanları bîilâç ve bozuktur onların. Ayrıca, vicdanî huzurd...
13 Kasım 2019 M. Latif Salihoğlu
:15

Mikrobun gözünü tanzim eden Zat, seni ihmal etmez

İ’lem Eyyühe’l-Aziz! Aslan gibi hayvanların diş ve pençelerine bakılırsa, iftiras ve parçalamak için yaratılmış oldukları anlaşılır. Ve kavunun, meselâ letafetine dikkat edilirse, yemek için yaratılmış olduğu hissedilir. Kezalik, insanın da istidadına bakılırsa, vazife-i fıtriyesinin ubudi...
13 Kasım 2019 Risale-İ Nur'dan
:13

“Atatürkçülüğü AKP devraldı”

AKP İKTİDARINDA “ATATÜRKÇÜLÜĞÜN İKAMESİ”-2- AKP iktidarında Atatürk’ü ve devrimleri”ni rehber alan “dünyevîleştirme” çizgisi pervâsızca vurgulanırken, AKP üzerinden “sivillik” perdesi altında “Atatürkçülüğün ikamesi”ne  çalışıldı. Öncelikle İsrail Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarı ...
13 Kasım 2019 Cevher İlhan
:10

Haydin namaza!

Dinin direği olan namaza ne kadar ehemmiyet verilse, insanlar bu hususta ne kadar teşvik edilse yine de azdır. Bununla birlikte insanları namaza çağıran, dâvet eden ve teşvik eden neredeyse kalmamış gibi.  “Şeriatı getirmek için canını vereceğini” ilân edenler dahil, namaz kılmayan çok say...
13 Kasım 2019 Faruk Çakır
:9

Kişiye endeksli dış politika...

Erdoğan arada bir rest çeker gibi yaptığı, ama özellikle son dönemde “Münasebetlerimiz gayet iyi, bana karşı samimî ve dürüst” dediği Trump’la bugün yine buluşuyor. Zikzaklı, gel-gitli bir süreçte, “Arkadaşlar irtibat kurmaya çalışıyor” beyanı sonrası yapılan telefon görüşmesinde Trump’a “...
13 Kasım 2019 Kâzım Güleçyüz
:6

Hasan Feyzi

Bediüzzaman Hazretleri’nin “Feyzi” adını taşıyan üç özel talebesi vardı. Biri Ahmet Feyzi, biri Mehmet Feyzi, birisi de Hasan Feyzi. Bunlardan Hasan Feyzi, 13 Kasım 1946 yılında vefat etmişti. Vefatının 73. Yılında kendisini rahmetle anıyoruz.  Hasan Feyzi Ağabey, hem muallim...
13 Kasım 2019 Raşit Yücel
:6

Bir feministin hikâyesi

Feminizm ve İslâmî feminizm kavramlarının sıkça konuşulduğu bugünlerde 2016’da en iyi belgesel ödülünü kazanan kadın yapımcının hayat hikâyesinin ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. Feminist Cassie Jaye, Erkek Hakları Hareketi üzerine çektiği belgeseliyle aldı bu ödülü. Üç yıl boyunca yaptığı...
13 Kasım 2019 Yasemin Güleçyüz
:6

Fare gören lokantacı

Şehrin merkezindeki lokantaları düşününüz. Her biri farklı tarzlarla müşteri çekmeye ve müşteriyi memnun etmeye çalışırlar. Kimi Karadeniz mutfağı, kimi Adana yemekleri, kimi sebze ağırlıklı ve hatta vejetaryen… Her birinin kendine göre cazibesi ve cazibesine göre de alıcısı vardır.  ...
13 Kasım 2019 Ahmet Battal
:4

Cemaatle namazda gözden kaçanlar

Bolu’dan Sevgi Bilen: “Kadınlar kendi aralarında nasıl cemaatle namaz kılabilir? İmam gerekir mi? Apartmana bir bayan komşu geldi. Sabah namazının dışındaki namazları camide kılıyor. Bizleri de teşvik ediyor. Ben de akşamları dışarı çıkmaya emniyet açısından tedirgin oluyorum. Beraber evde kılsak...
13 Kasım 2019 Süleyman Kösmene
:4

Bir ve beraber!...

Şu kudsî Kur’ân, iman ve İslâmiyet hizmetinde hademelik dâvâsında bulunan insanların en belirgin özellikleri elbette ve elbette ihlâs, uhuvvet, hamiyet, şevk ve ümid olmalıdır… Ve özellikle de şevk kırıcılıktan, ümitsizlikten, tembellikten ve de ihlâsa mugayir hal ve hareketlerden fersah f...
13 Kasım 2019 Rifat Okyay
:3

Zikri çok boyutlu anlamak ve yapmak

Zikir, bugün tasavvufta-tarikatte anlaşıldığı ve yapıldığı gibi tek boyutlu olarak yalnızca anmak mıdır? Yoksa zihnî, kalbî, vicdanî ve tefekkürî boyutları var mıdır? Arapça, yani Kur’ân’ca bir kelime olan “zikir”, hatırlamak, anmak ve düşünmek manasındadır. Zikir, 250’den fazla âye...
13 Kasım 2019 Ali Ferşadoğlu